Oletko meidän uusi sairaanhoitajamme säännöllisen kotihoidon palvelusetelin myöntämisen koordinointityöhön

Meillä on vakituinen työsuhde alkaen 28.6.2021 tai sopimuksen mukaan

Hakuaika päättyy 24.6.2021 klo 14.00.

Kerro työkohteesta ja työyhteisöstä

Kotihoidon palveluseteliä käyttävät asiakkaat ovat Keusoten kunnissa (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) asuvia henkilöitä, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asumiseen ulkopuolista apua. Sairaanhoitaja koordinoi yhdessä työparin kanssa koko alueen palvelusetelien myöntämisen.

Työpiste tulee alussa olemaan Järvenpäässä yhteisissä tiloissa sairaanhoitaja työparin kanssa. Tämä mahdollistaa tiiviin yhteistyön ja palvelusetelin kehittämisen koko Keusoten alueella. Osittainen etätyö on mahdollista.

  • Sairaanhoitaja arvioi yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa asiakkaan palvelutarvetta ja palveluntuottamisen tapaa. Sairaanhoitaja tekee palvelusetelin myöntämisestä päätöksen Keusoten säännöllisen kotihoidon myöntämisperusteiden pohjalta, joka perustuu asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin.
  • Sairaanhoitaja toimii asiakkaan ja omaisten tukena säännöllisen palvelusetelin hankkimisessa yksityisiltä palveluntuottajilta. Hän toimii Keusoten edustajana ja yhteishenkilönä sekä laadun arvioijana yksityisiin palvelusetelituottajiin nähden.
  • Keskeisenä tehtävänä on palvelusetelien myöntämisen päätökset, asiakkaan hoidon tarpeen arviointi, konsultointi tukena toimiminen Keusoten sisäisille asiakkaille ja yksityisille palveluntuottajille sekä yksityisen palvelusetelituottajien laskujen käsittely. Palvelusetelijärjestelmänä toimii Effector ja Palse.fi -portaali toimii asiakkaiden ja yksityisten palvelusetelituottajien palvelujen järjestämisen alustana.
Arvostamme kokemusta ikääntyneen hoitamisesta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kirjaamisosaamista, organisointitaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, kykyä talouden seurantaan sekä kiinnostusta oman työn ammatilliseen kehittämiseen. Odotamme että, asiakaslähtöisyys on Sinulle ykkösasia.

Edellytämme motivaatioita kehittää omaa osaamista, työtä ja toimintaa siten, että palvelusetelien myöntämisen prosessi toteutuu asiakaslähtöisesti yksilöllisen tarpeen mukaan ja yhteistyö asiakkaan hoitoon osallistuvien kanssa on mutkatonta. Työn hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

  • Kelpoisuusehtona edellytämme valittavalta terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista sairaanhoitajan tutkintoa.
Tarjoamme hyvän työyhteisön, mielenkiintoisen ja monipuolisen työnkuvan sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä palvelusetelitoimintaa.

Lisätiedot & yhteydenotot:

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta.
  • Haettavan tehtävän nimike muuttuu mahdollisesti asiakasohjaajaksi sekä toimi muutetaan viraksi elokuussa 2021.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Sinulle suositellut työpaikat