Sairaanhoitaja, plastiikka- ja yleiskirurgian os. - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on haettavana vakinainen sairaanhoitajan toimi Turun yliopistollisen keskussairaalan Operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialueella. Pääasiallinen työn suorittamispaikka työsuhteen alussa on plastiikka- ja yleiskirurgian vastuualueen vuodeosasto.

Plastiikka- ja yleiskirurgian vuodeosastolla hoidetaan ajanvarauksella ja päivystyksenä sairaalaan tulevia operatiivisia potilaita. Hoitotyö vuodeosastolla on monipuolista ja laaja-alaista sisältäen esimerkiksi syöpäpotilaiden ja haavapotilaiden pre- ja postoperatiivisen hoitotyön. Sairaanhoitajan työ on moniammatillista tiimityöskentelyä ja edellyttää sitoutumista kolmivuorotyöhön.

Odotamme hakijalta kirurgisen hoitotyön tuntemusta sekä erityisesti kokemusta plastiikkakirurgisten potilaiden hoitamisesta. Työssä menestyminen edellyttää kykyä kohdata erilaisia potilaita, työelämän haasteisiin ja muutoksiin mukautumista, yhteistyökykyä, kehittämismyönteisyyttä ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Arvostamme ruotsin kielen taitoa, hyviä työyhteisötaitoja ja joustavuutta.

Tarjoamme uudelle työntekijälle edistyksellisen työyksikön, hyvän perehdytyksen ja työyhteisön tuen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Kirsi-Marja Sario-Hakala, p. 02 313 2251.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 6 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!