Sairaanhoitaja, Portsa/Erillisasunnot - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Sairaanhoitajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä, jossa asukkaat asuvat omissa erillisasunnoissa. Vaikka yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia - on toiminnan tavoitteena kuitenkin asukaslähtöisyys ja virikkeellisyys. Keskeisenä tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään sekä itseään koskevaan päätöksentekoon. Yhteistyö asukkaan omaisen kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Sairaanhoitaja vastaa asukkaiden lääkehoidon toteuttamisesta ja hänellä on vastuu hoitotyöstä ja asukkaiden sairaanhoitoon liittyvistä asioista. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa sairaanhoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument)- laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Sairaanhoitaja on moniammatillisen hoitotiimin vastuuhenkilö ja yksikön esimiehen tärkeä tuki.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukaan.

Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi katsotaan kokemus vanhustyöstä sekä innostus kehittää hoitotyötä ja asukkaiden virikkeellistä arkea.

Tarjoamme monipuolisen ja merkityksellisen työn Portsakodin Erillisasunnoissa.
Meillä on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu ja omiin vuoroihin on mahdollisuus vaikuttaa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Satu Suikkanen
satu.suikkanen@turku.fi tai p. 040 632 7289
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 3, Portsa/Erillisasunnot

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Puutarhakatu 39, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat