Skip to main content
test
SAIRAANHOITAJA (projektityöntekijä), Kestävä Kasvu-hanki, 12kk - Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Keusote

Haemme innokasta ja motivoitunutta sairaanhoitajaa projektityöntekijäksi Kestävän Kasvun -hankkeeseen.Tarjoamme mielenkiintoisen ja ammatillisesti haastavan työtehtävän, jossa tukena on osaava työyhteisö sekä hankkeen projektitiimiläiset.

  • Hyvinvointialueella Kestävä Kasvu -hanke (RRP) on alkanut vuonna 2022 ja hankkeen toinen vaihe jatkuu vuosina 2023-2025. Laajentunut hanke koostuu neljästä kokonaisuudesta, joissa toteutetaan yhteensä 16 osaprojektia.
  • Hankkeen tavoitteena on kehittää Keusoten ennaltaehkäiseviä palveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja nuorille ja nuorille aikuisille sekä pitkäaikaissairaiden ja ikääntyneiden palveluja. Tarkoituksena on purkaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä vahvistaa ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista. Hankkeen rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Lisätietoja RRP-hankkeesta: https://stm.fi/kestavan-kasvun-ohjelma
Tehtävä sijoittuu Mataloituneesta toimintakyvystä kärsivien ikääntyneiden ihmisten erilaisten palvelutarpeiden riittävä täyttyminen -kokonaisuuteen, jossa projektityöntekijä työskentelee omaishoidon palveluiden kehittämisen toimenpidekokonaisuudessa. Työtehtävässä korostuu hyvinvointialueen ikääntyneiden omaishoidon palveluiden kehittäminen, siten että pystymme vastamaan alueen omaishoitajien palvelutarpeisiin tukemalla heidän jaksamistaan tarvelähtöisesti, kustannusvaikuttavasti ja tehokkaasti.

Projektityöntekijän tehtävään sisältyy ikääntyvien asiakastyössä tapahtuvaa suunnittelu- ja kehittämistyötä. Kehittämistyön tavoitteena on yhtenäinen ikääntyneiden omaishoidon tuen lääkäri -sairaanhoitaja -toimintamalli. Olet mukana toimintamallin suunnittelussa, käyttöönotossa ja käytäntöön vakiinnuttamisessa. Tuot oman ammatillisen osaamisesi kehittämisen moniammatilliseen verkostoon, johon kuuluvat myös asiakkaat ja muut ikääntyneiden kotona asumista tukevat toimijat. Työhön sisältyy myös viestintään ja toimintamallin käyttöönoton koulutukseen liittyviä tehtäviä.

Työpisteesi sijoittuu Hyvinkäälle tai Järvenpäähän mutta työskentelyalueena on koko Keusote. Valmius liikkua ja työskennellä koko Keusoten alueella on työn kannalta oleellista. Tehtävässä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta. Työaika kohdentuu pääosin asiakastyöhön, johon sisältyy kehittämis- ja suunnittelutyötä.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa. Verkostomaisessa yhteiskehittämisessä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Toivomme sinulta luovuutta ja rohkeutta kehittää ikääntyneiden omaishoidon palveluita. Edellytämme sinulta laaja-alaista osaamista ikääntymiseen liittyvistä haasteista sekä muistisairauksista, niiden oireista, etenemisestä sekä hoidosta sekä taitoa tunnistaa omaishoitoperheiden oikea-aikaisia palveluita. Tehtävässä korostuu oikea-aikaisen tuen ja palvelujen koordinointi sekä kotitilanteen kriisiytymisen ja ongelmien ennakointi ja ehkäisy.

Kelpoisuusehtona projektityöntekijän tehtävään edellytämme sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkintoa terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/1994, asetus 564/1994 mukaisesti.

Tietoja palvelussuhteesta:

  • Määräaikainen työsuhde ajalle 15.1.2024 - 31.12.2024. Aloitus myös sopimuksen mukaan.
  • Tehtäväkohtainen palkka 3386,01 e/kk. Lisäksi maksamme työkokemukseen perustuvaa lisää.
  • Tutustu rekrytointisivuston kautta Keusoteen sekä rekrytointiprosessiimme. Lue meidän työsuhde-eduista sekä näe tehtävään mahdollisesti vaadittavat todistukset/luvat. Avaa rekrytointisivu tästä.
Lisätietoja antaa koordinoiva esihenkilö Katri Göös, puh. 050 497 2085, katri.goos@keusote.fi tai projektityöntekijä Mervi Vornanen, puh. 050 497 1922 mervi.vornanen@keusote.fi. Esihenkilönä toimii Geriatrisen keskuksen esihenkilö Raisa Laurila

Hakuaika päättyy 30.11.2023 klo 14.00.

  • Työhaastattelut toteutetaan viikolla 50 ja haastattelut voidaan toteuttaa tarpeen mukaan ryhmämuotoisina. Saatamme kontaktoida hakijoita hakuaikana.
Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

koordinoiva esihenkilö Katri Göös, puh. 050 497 2085, katri.goos@keusote.fi tai projektityöntekijä Mervi Vornanen, puh. 050 497 1922 mervi.vornanen@keusote.fi. Esihenkilönä toimii Geriatrisen keskuksen esihenkilö Raisa Laurila

Lisätietoja

Keusote on edelläkävijä hyvinvointialueena. Olemme tehneet vuosia töitä kuntayhtymänä ja nyt tekemisen meininki jatkuu Hyvinvointialueella! Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan alueella. Vastaamme 200 000 asukkaan laadukkaista ja asiakaslähtöisistä sote-palveluista. Hyvinvointialueella työskentelee yli 4000 ammattilaista. Tule mukaan osaavaan ja kannustavaan työyhteisöömme, rakentamaan kanssamme tulevaisuuden sotea!


Osoite: Suutarinkatu (rentto) 2 D, Hyvinkää

Sinulle suositellut työpaikat