test
Sairaanhoitaja psykiatriseen työryhmään - Sosiaali- ja terveystoimiala

Psykiatrinen maahanmuuttajatyöryhmä sijoittuu hallinnollisesti psykiatria- ja päihdepalvelujen ensilinjan palveluihin. mutta konkreettinen työskentely tapahtuu maahanmuuttoyksikössä. Työryhmän asiakkaina ovat maahanmuuttoyksikön asiakkaat, eli alle 3 vuotta Suomessa olleet varhaisen vaiheen kotoutujat.

Työryhmässä työskentelee 2 psykiatrista sairaanhoitajaa ja psykiatrian erikoislääkäri.

Työryhmä toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välimaastossa painottuen perusterveyden huoltoon. Psykiatrinen maahanmuuttajatyöryhmä on konsultoiva työryhmä, jonka tarkoituksena on hoidon tarpeessa olevien tunnistaminen ja siten hoidon piiriin saattaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, psyykkisen tilanteen arviointi sekä diagnostinen arviointi. Tämän arvioinnin pohjalta toteutetaan lyhyt hoitointerventio tai jatkohoitoon ohjaus.

Potilaita pyritään auttamaan työryhmän tarjoamilla lyhyillä ja suhteellisen intensiivisillä arviointi- tai hoitojaksoilla, joiden aikana potilaat saavat laaja-alaista ja moniammatillista tukea usein monin eri tavoin problematisoituneisiin tilanteisiinsa kotoutumisen alkuvaiheessa.


Kelpoisuusehto:

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Luemme eduksi:
Kokemuksen ja kiinnostuksen työskennellä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa.
Kokemuksen tulkkivälitteisestä työskentelystä.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Harri Warro, osastonhoitaja. p.050 546 8776

Lisätietoja

Helsingin Sosiaali- ja terveystoimiala, psykiatria- ja päihdepalvelut, psykiatrian ensilinjan palvelut

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Työpajankatu 14 A, 00580 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat