Sairaanhoitaja,sijaisuus,tehostettu sydänvalvonta - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme joukkoomme innokasta sydänpotilaan akuuttihoitotyöstä kiinnostunutta sairaanhoitajaa äitiysloman sijaisuuteen tehostettuun sydänvalvontaan. Tehostetussa sydänvalvonnassa hoidetaan pääsääntöisesti kardiologisia ja sisätautisia akuutisti sairastuneita valvonta- ja tehohoitopotilaita. Hoitoajat ovat osastollamme lyhyet ja työssä korostuu nopeasti muuttuvien tilanteiden hallinta ja moniammatillinen yhteistyö. Tavoitteenamme on tarjota potilaalle hyvä ja laadukas hoito sekä erinomainen palvelukokemus.

Arvostamme joustavuutta, hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- sekä tiimityöskentelytaitoja. Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, mukavan ja yhteisöllisen työyhteisön sekä mahdollisuuden päästä osallistumaan tulevaisuuden sairaalan sydänkeskuksen suunnitteluun. Työ osastollamme on kolmivuorotyötä. Työvuorosuunnitteluamme ohjaa työaika-autonomia.

Sairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Työsuhteessa noudatetaan enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut osastonhoitaja Jaana Bergroth p. 040 637 8942 ja apulaisosastonhoitaja Sanna Holappa p. 050 472 3281.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Medisiininen tulosalue, Kardiologia, Tehostettu sydänvalvonta
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.