Haemme sairaanhoitajaa vakituiseen toimeen Koskelan seniorikeskuksen palveluasumisyksikköön, johon kuuluvat kaksi 14-paikkaista ryhmäkotia.

Palveluasumisyksikön asiakkaat ovat työikäisiä, jotka toiminnanohjauksen tai fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Asukkaillamme on eri syistä johtuvaa muistamattomuutta, psyykkistä epävakautta ja somaattisia sairauksia. Peustehtävämme on tuottaa hoitoa ja hoivaa siten, että asukkaamme voivat elää ja asua turvallisesti, kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että he voivat ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, toimintakykyä ja mielenterveyttä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.

Päivittäiskirjaamisessa käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä sekä RAI -järjestelmä. Keväällä 2021 otamme käyttöön APOTTI-toiminnanohjausjärjestelmän. Vakinainen henkilökuntamme osallistuu Kinestetiikka-koulutuksiin.

Sairaanhoitajat tehtävät: toimii hoitotyön asiantuntijana ja vastuuhoitajana, suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asukkaan hoitoa yhteistyössä muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa, tekee hoidontarpeen määrittelyä, toimii asukkaan hoidossa yhteistyössä lääkärin kanssa. Vastaa lääkehoidon toteuttamisesta, tukee ja ohjaa vastuuhoitajia työssä sekä vastaa osaston toiminnasta iltaisin ja viikonloppuisin.

Toivomme sinulta kykyä työskennellä monialaisessa ryhmässä, mutta tarvittaessa kykyä myös itsenäiseen päätöksentekoon. Sinulla on aito kiinnostus asukaskuntamme päivittäisen hyvinvoinnin ja yksikkömme toiminnan kehittämiseen ja omaat hyvät vuorovaikutustaidot.

Uuden seniorikeskuksen uudisrakennushanke on käynnistymässä vuonna 2021. Muutto uusiin tiloihin on keväällä 2024.


KELPOISUUSEHTO:

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


LUEMME EDUKSI:

kokemuksen työstä päihde-ja mielenterveysasukkaiden kanssa sekä kokemuksen neurologisesta hoitotyöstä tai käyttäytymisen kautta oireilevien hoivasta.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Tutustu työnantajaan

Osastonhoitaja Teea Snellman
puh. 09-31045990,
teea.snellman@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Koskelan seniorikeskus
Osoite: Käpyläntie 11, 00060 Tehy

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.