Sairaanhoitaja-terveydenhoitaja - Rovaniemen kaupunki

Sairaanhoitaja-terveydenhoitaja - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan terveydenhuollon palveluissa

on haettavana

sairaanhoitaja-terveydenhoitajan toimi

tämän hetkisenä sijoituspaikkana avovastaanotto.

Avovastaanoton hoitajan tehtäviin kuuluu itsenäinen vastaanottotyö eri kiireellisyysluokan potilastarpeissa. Lisäksi tehtävä sisältää tartuntatautihoitajan tehtäviä. Tartuntatautihoitaja edistää potilas- /asiakasturvallisuutta, henkilöstön työturvallisuutta sekä toimii yhteistyöverkostoissa eri yksiköiden kanssa mm. kotihoidossa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Avovastaanoton hoitajan tehtävien lisäksi tehtäviin kuuluu:

-tartunta- ja infektiotautien ehkäisy sekä valvonta

-tartunnalle altistuneiden kartoitus, tutkimuksista huolehtiminen ja neuvonta taudin leviämisen ehkäisemiseksi

-hygienia-asioista huolehtiminen, hoitoon liittyvien infektioiden seuranta, osallistuminen epidemioiden torjuntaan ja selvittelyyn.

Tarjoamme monipuolisen ja kehitysmyönteisen työympäristön ja hyvän perehdytyksen tehtävään.

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitaja-terveydenhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkinnot tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkinnot.Hakijan eduksi katsotaan kokemus itsenäisestä vastaanottotyöstä, tartuntatauteihin liittyvien tehtävien hoitamisesta sekä Effica- potilastietojärjestelmän käytön osaaminen. Arvostamme hyviä asiakaspalvelu- työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.

Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 31.1.2019 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 31.1.2019 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida huomioida.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Palveluesimies Arja Saarinen p. 040 5347598, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Perusturvan toimiala, Terveydenhuollon palvelualue
Osoite: Hallituskatu 7, 96100,

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki, aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.

Tutustu työnantajaan