test

Sairaanhoitaja / terveydenhoitajaa haetaan työskentelemään moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä Harjavallan terveysasemalla lääkärin vastaanotolla.
Kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus ja työtodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä.
Toimeen valitun tule esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ -ja virkaehtosopimuksen mukaisesti.
Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Valitulta vaaditaan tartuntalain 48 § mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja

http://www.kessote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

oh Pirjo-RiittaTuomela
puh. 0449067520
pirjo-riitta.tuomela@kessote.fi

Lisätietoja

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Terveydenhuollon avopalvelut, Avoterveydenhuollon palvelut, Lääkärin vastaanottotoiminta, Kokemäki ja Harjavalta

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (KESSOTE) tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden jäsenkuntien: Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila asukkaille. Väestöpohja on n. 30 000 asukasta. Palvelualueita ovat: Perhe- ja sosiaalipalvelut, Terveydenhuollon avopalvelujen palvelualue, Koti-, sairaala- ja hoivapalvelujen palvelualue sekä Hallinnon ja tukipalvelujen palvelualue.


Osoite: Koulukatu 2, 29200 Harjavalta

Sinulle suositellut työpaikat