Sairaanhoitaja terveyskeskuksen vuodeosastolle - Paraisten kaupunki

Sairaanhoitaja terveyskeskuksen vuodeosastolle - Paraisten kaupunki

Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi SAIRAANHOITAJAN sijaisuuden Terveyskeskuksen vuodeosastolla (akuutti- ja kuntouttava), 26.8.2019 - 30.8.2020 (jatko mahdollinen) tai sopimuksen mukaan.

Osastolla hoidetaan aikuisikäisiä, erilaisissa terveyden- ja elämäntilanteissa olevia potilaita. Työ on moniammatillista ja vaihtelevaa, osaavan tiimin kanssa työskentelyä. Tarjoamme perehdytyksen työhön.

Tehtävän kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta hoitotyöhön ja kiinnostusta toteuttaa kuntouttavaa työotetta hoitotyössä. Arvostamme joustavuutta, muutosvalmiutta ja kehittämismyönteisyyttä.

Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Edellytämme valitulta henkilöltä tartuntatautilain § 48 mukaista rokotesuojaa.
Peruspalkka 2454,30€

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi -sivujen kautta työavain 243359.

Lisätietoja

http://www.pargas.fi/web/tjanster/halsa/baddavdelning/fi_FI/Baddavdelning/

Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten terveyskeskus/Pia Nedermo, Vapparintie 15a, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen terveyskeskus@parainen.fi 29.7.2019 klo 12.00 mennessä.
Haastattelut pidetään perjantai 9.8 klo 9 - 14
Tiedustelut, osastonhoitaja Jaana Orava puh. 040 488 5524

Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuolto, Terveydenhuolto - Hälsovård , Terveyskeskuksen vuodeosasto - Hälsovårdscentralens bäddavdelning
Osoite: Vapparintie 15 A, 21600 Parainen

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi. Kaupungin pinta-ala on 5 545 km2, josta 80 prosenttia on vettä. Paraisten kaupungissa on maassamme eniten saaristossa asuvia asukkaita. Kaupungissa on myös eniten vapaa-ajanasukkaita (mökkejä on noin 8 000).
Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.
Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekry.fi :ssä ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.

Tutustu työnantajaan