Skip to main content
test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana vakinainen sairaanhoitaja/tiimivastaavan toimi, jonka sijoituspaikkana on palvelussuhteen alkaessa Hoidon ja hoivan tulosalueella Kotiin annettavissa palveluissa, Raahen kotihoidossa.

Tarjoamme sinulle organisaatiossamme uudenlaisen, mielenkiintoisen, haasteellisen ja monipuolisen tehtävän, jossa pääset hyödyntämään laaja-alaisesti osaamistasi. Työajasta noin 70 % kohdentuu kotisairaanhoitotyöhön ja 30 % kotihoidon tiimivastaavan työtehtäviin. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, mutta halutessasi on mahdollisuus tehdä työtä myös ilta- ja viikonloppuaikana.

Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan/tiimivastaavan toimeen on terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto (2005/272) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Edellytämme tehtävässä Tartuntatautilain 48 §:n ja 48a §:n tarkoittamaa rokotussuojaa asiakkaiden suojaamiseksi koko työsuhteen voimassaoloajan.

Sairaanhoitajana ja tiimivastaavana huolehdit asiakkaiden sairaanhoidollisista hoitotyön sisällöistä, osallistut päivittäiseen hoitotyöhön yhdessä tiimisi kanssa sekä toimit tiimisi sairaanhoidollisten tehtävien asiantuntijana ja valmentajana. Tiimivastaavan tehtäviin sisältyy muun muassa arjen työn organisoimista, asiakastietojen päivittämistä, omahoitajuuden toteutumisen varmistamista, hoito- ja
palvelusuunnitelmien sekä RAI- arviointien päivittämistä yhdessä tiimin kanssa. Tiimivastaavana vastaat kotihoidon sisällöllisestä kehittämisestä ja päivittäisen työn organisoinnista yhteistyössä toiminnanohjausyksikön sekä palveluesimiehen kanssa. Lisäksi työhön sisältyy hoitohenkilökunnan hoitotyön ja käypähoitosuositusten osaamisen varmistamista sekä tiimin jäsenten ohjaamista ja
kouluttamista. Työtäsi teet yhteistyössä kotihoidon moniammatillisen tiimin sekä eri sidosryhmin kanssa.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää sinulta laaja-alaista asiantuntemusta ikääntyvien henkilöiden toimintakyvyn tukemisesta ja kliinisestä hoidosta kotiympäristössä, kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä sekä asiakkaita että hoitajia ohjaten. Tehtävässä korostuvat ohjaamisen ja vuorovaikutuksen sekä innostavan tiimityön taidot. Huomaa, että tehtävä on uusi, joten sinulla on ainutkertainen mahdollisuus vaikuttaa myös tehtävänkuvasi rakentumiseen! Eräs strateginen painopistealueemme on etäkotihoivan ja etäkuntoutuksen kehittäminen kotihoidossa. Käytämme ikääntyneiden toimintakyvyn arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa RAI- järjestelmää. Siksi toivommekin, että sinulla on siitä kokemusta tai olet motivoitunut perehtymään siihen.

Viihdyt kanssamme, mikäli olet positiivisesti asioihin suhtautuva ja nautit oman työsi kehittämisestä muita tiimiläisiä ohjaten. Olet aloitteellinen ja suunnittelet työtäsi joustavasti. Sinulla on avoin asenne toiminnan kehittämiseen ja pidät tiimityöstä. Arvostamme monipuolista työkokemusta kotiin annettavista palveluista, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä maksetaan vakituiseen työsuhteeseen tulevalle sairaanhoitajalle rekrytointilisää 400 euroa kuukaudessa vuoden 2022 loppuun saakka. Rekrytointilisään on oikeutettu vähintään kahden (2) kuukauden mittaisella palvelussuhteella.

Valmistauduthan esittämään henkilötodistuksen ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja hygieniapassi 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme toimen täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat palveluesimies Irma Haapaniemi, puh. 08 849 5733 (klo 9-12 arkisin) ja tulosyksikköjohtaja Helena Mattila, puh. 040 135 8569. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka. Tervetuloa joukkoomme.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat