Sairaanhoitaja/tiimivastaava ryhmäkoti Elleniin - Naantalin kaupunki

Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueelle julistetaan haettavaksi

Sairaanhoitajan/tiimivastaavan toimi.

Ensisijainen sijoituspaikka ovat Myllynkiventien ryhmäkoti Ellenissä.

Myllynkiventien ryhmäkodit Alli, Sylvi ja Ellen, muodostuvat yhdestä 16- ja kahdesta 19- paikkaisesta tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Yksiköt ovat suunnattu muistisairaille ikäihmisille ja muodostavat yhdessä toiminnallisen kokonaisuuden.

Yksiköiden hoitotyössä korostuu kodinomaisuus ja yksilöllisyyden kunnioitus. Noudatamme yksikössämme Muistiliiton Hyvän hoidon kriteeristöä. Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka on perehtynyt omien asukkaittensa elämänkertomukseen ja osallistuu hoitosuunnitelman laadintaa yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa. Tehtävään kuuluu tiivis omaisyhteistyö. Yksikkö tekee yhteistyötä kotihoidon kanssa ja tehtävään kuuluu turvapuhelinhälytyksiin vastaamista samassa kiinteistössä.
Yksiköt muodostavat yhden kokonaisuuden ja yhteisten periaatteiden mukaisesti. Sairaanhoitaja toimii yksikön tiimivastaavana ja hoitotyön asiantuntijana.

Hakijalta odotamme kiinnostusta vanhustyöhön, hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä sekä kokemusta muistisairauksien hoidosta sekä tiimivastaan hoitamisesta. Työ on luonteeltaan jaksotyötä, päivätyön luonteinen.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimeen valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Ennen toimen vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.naantali.fi

Tutustu työnantajaan

Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi tai www.naantali.fi. Hakemukset tulee jättää 25.9.2020 klo 15 mennessä. Lisätietoja antavat palvelukodin johtaja Nina Tulonen tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@naantali.fi
Työ alkaa 5.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut, Hoito- ja vanhuspalvelut, Ryhmäkodit
Osoite: Naantali, 21100 Naantali

Naantali – paras paikka elää, viihtyä ja tehdä työtä. Naantalin kaupunki on kasvava ja vetovoimainen 19000 asukkaan saaristokaupunki, jossa työskentelee noin 1300 työntekijää. Naantalin kaupunki on savuton työpaikka.