Sairaanhoitaja, Turun yhteispäivystys - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitaja, Turun yhteispäivystys - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen Turun yhteispäivystykseen varahenkilöstöön on haettavana neljä sairaanhoitajan tointa.

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos tuottaa päivystys- ja ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Etsimme palvelukseemme joustavia päivystyshoitotyön osaajia tai sellaiseksi pyrkiviä. Edellytämme hyvää asiakaspalvelutaitoa, yhteistyökykyä sekä muutosvalmiutta. Aikaisempi kokemus päivystyshoitotyöstä, ruotsin kielen taito, kipsaustaito sekä kehittämishalukkuus katsotaan eduksi. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää paineensietokykyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvostamme kiinnostusta asiakaslähtöiseen toimintaan sekä osaamisen kehittämiseen. Työ yhteispäivystyksessä on kolmivuorotyötä, mutta varahenkilöstön työtä tehdään pääsääntöisesti kahdessa vuorossa.

Sairaanhoitajan toimeen valitulta edellytetään lääkehoidon luvan suorittamista sairaanhoitopiirin lupakäytäntöjen mukaisesti viimeistään koeaikana. Noudatamme työsuhteessa neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa Eeva Hakala, osastonhoitaja, puh. 050 4084621 tai Marja Tuomainen, hallinnollinen osastonhoitaja, puh. 050 3639747
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20521 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!

Tutustu työnantajaan