test

Sairaanhoitaja, Tyks Akuutti päivystyspalvelut

Hakuaika päättyy  29.3.2023 14:00

Oletko positiivinen, asiakaspalveluhenkinen ja oma-aloitteinen terveydenhuollon ammattilainen? Onko sinulla laaja-alaista kokemusta Varhan alueen palveluista? Haluatko olla mukana kehittämässä uutta toimintamallia? Hae töihin Tyks Akuutin Turun päivystyspalveluihin asiakasvastaavaksi!

Tyks Akuutissa meitä työskentelee n. 350 päivystyshoitotyön ammattilaista Turun, Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin alueiden yksiköissä. Tyks Akuutti on osa Tyks sairaalapalvelut toimialuetta Varhassa. Tyks Akuutti vastaa ensihoito- ja päivystystoiminnasta Varsinais-Suomen alueella.

Tyks Akuutti osallistuu Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskushankkeen henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun pilotointiin. Pilotin aikana on tarkoitus kehittää ja testata uutta toimintamallia päivystysympäristössä. Pilotissa asiakasvastaavan tehtävään nimetty henkilö tunnistaa asiakasohjausta tarvitsevat potilaat, kartoittaa jatkohoidon ja palveluiden tarpeita yhdessä potilaan kanssa sekä huolehtii tarvittaessa myös palveluiden järjestämisestä. Tavoitteena on, että potilas saisi tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti, oikeasta paikasta ja että hänen hoitonsa sekä tarvitsemansa palvelu jatkuisi oikeanlaisena myös päivystyskäynnin jälkeen. Asiakasvastaava toimii osana monialaista työyhteisöä tehden tiivistä yhteistyötä sote-keskusten ja kuntien peruspalveluiden ammattilaisten kanssa. Asiakasvastaava työskentelee päivystyksessä pilotin alussa pääsääntöisesti aamuvuorossa.

Haemme kahta sairaanhoitajaa (asiakasvastaavaa) pilotin ajaksi, 31.10.2023 asti. Tehtävään valituille järjestetään perehdytys sekä varataan potilastyön lisäksi viikottaista aikaa kehittämistyöhön ja verkostoitumiseen. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, aktiivista työotetta, palvelukentän tuntemusta sekä kykyä tunnistaa ja ratkaista asiakkaan ongelmia. Eduksi katsotaan päivystyshoitotyön tuntemus, aiempi kokemus kehittämistehtävistä ja hyvä ruotsin kielen taito.

Tarjoamme sinulle kiinnostavan työn vaihtelevassa työympäristössä osaavien ammattilaisten kanssa sekä mahdollisuuden olla vaikuttamassa uuden toimintamallin kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Lisätietoja tehtävästä antaa: osastonhoitaja Mira Inkinen, p. 050 4007596, mira.inkinen@tyks.fi / mira.inkinen@varha.fi.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt. Tutustu työnantajaan