Haemme eripituisiin kesälomasijaisuuksiin vanhuspsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta kiinnostuneita sairaanhoitajia ja sellaiseksi opiskelevia!

Vanhuspsykiatrian osasto V1 on 18-paikkainen vanhusten vastaanotto-osasto, joka vastaa akuuttia hoitoa tarvitsevien psykiatristen yli 70-vuotiaiden potilaiden ensivaiheen hoidosta ja tutkimuksesta.

Potilaamme tulevat pääasiassa päivystyksestä kaikkina vuorokauden aikoina. Osastolla hoidetaan psykiatristen sairauksien aktivoitumisesta johtuvia häiriöitä kuten psykoosisairauksia sekä mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöitä. Osastolla voidaan lisäksi toteuttaa somaattisiin sairauksiin liittyvää psyykkisten oireitten hoitoa ja ECT-hoitojaksoja.

Odotamme sinulta kiinnostusta monipuoliseen vanhustyöhön sekä aktiivista ja oma-aloitteista työotetta. Osastollamme sinua odottaa innostunut ja motivoitunut työyhteisö, joka perehdyttää ja tukee sinua.

Potilaslähtöisyys on toimintaamme vahvasti ohjaava arvo. Potilas on kaiken toimintamme lähtökohta.

Olemme yliopistosairaalana kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä terveydenhuollon ja tutkimuksen huippuosaaja.

Koulutamme, rekrytoimme ja sitoutamme huippuosaajia.

Olemme savuton sairaala.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Otamme myös huomioon sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on vähintään 140 opintopistettä suoritettuna työn alkaessa.

1.3.2018 tuli voimaan tartuntatautilaki, jonka mukaan meidänkin työntekijöillämme ja opiskelijoillamme on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Arja Jalonen, 040 196 0619 ja arja.jalonen@tyks.fi.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue
Osoite: Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000 ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - Savuton työpaikka