Sairaanhoitaja, vuorotteluvapaan sijaisuus - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Reumatologian poliklinikalla sairaanhoitaja suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa polikliinistä hoitotyötä sekä organisoi oman erikoispoliklinikan tiimin vastaanottotoimintaa. Vastuualueena on reumatologisen potilaan hoitotyön kehittäminen ja toteutus. Työ sisältää reumatautiin sairastuneen potilaan ohjausta (taudin eri-tyispiirteet, lääkehoito, liikunta, ruokavalio, kivunhoito), erityisalan tautiin annettavien lääkkeiden pistosopetusta ja siihen liittyvää ohjausta, potilaiden voinnin seurantaa, yhteistyötä lääkäreiden kanssa ja toimenpiteissä avustamista, puhelinkonsultaatioita ja potilaan hoidon tarpeen arviointia sekä tarvittaessa lääkärin konsultointia.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Sijaisen tulee täyttää yksi alla olevista ehdoista:
- ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana
- alle 30-vuotias työtön työnhakija, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi
- työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias

Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan kokemus reumatautien hoitamisesta.

Tarjoamme sinulle monipuolista työtä poliklinikalla, jossa voit käyttää itsenäistä harkintaa ja päätöksentekokykyä potilaan hoidon asiantuntijana ja toimia myös moniammatillisen tiimin jäsenenä. Vastaanotot ovat erikoislääkäri/ hoitajavastaanottoja, joihin potilaat tulevat ensikäynnille lähetteellä.

Tutustu työnantajaan

oh Tarja Eronen, p. 040 846 3619, sp: tarja.eronen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Terveyspalvelut, Sairaalapalvelut, Sisätautien poliklinikka
Osoite: Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.