Sairaanhoitaja, yhteispäivystys, tarkkailuyksikkö - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitaja, yhteispäivystys, tarkkailuyksikkö - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa, Turun yhteispäivystyksen tarkkailuyksikkössä on haettavana kaksi sairaanhoitajan tointa.

Tarkkailuyksikkö toimii Turun yhteispäivystyksen tiloissa ja on aloittanut toimintansa keväällä 2018. Tarkkailuyksikössä hoidetaan eri erikoisalojen potilaita protokollalähtöisesti tiiviissä yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Hoidon keskiössä on asiakas ja hänen tarvitsemansa palvelukokonaisuus.

Sairaanhoitaja toimii päivystyksen tarkkailuyksikössä ja tarvittaessa osallistuu muun päivystyksen toimintaan. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvää paineensietokykyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvostamme kiinnostusta asiakaslähtöiseen toimintaan sekä osaamisen kehittämiseen. Palvelujen jatkuva kehittäminen yhteistyössä henkilöstön ja muiden toimijoiden kanssa kuuluu olennaisena osana tehtävään. Eduksi katsotaan päivystys, sisätautien, kirurgian tai neurologian osaaminen ja työkokemus. Eduksi katsotaan myös ruotsinkielen taito. Työ on kolmivuorotyötä.

Tarjoamme haasteellista työtä moniammatillisessa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Työssäsi pystyt hyödyntämään monipuolisesti laajaa osaamistasi sekä nykyisiä ja uusia verkostoja. Sinä pystyt kehittymään tarkkailupotilaan hoitotyön ammattilaiseksi. Turun yhteispäivystyksen tarkkailuyksikkö tarjoaa mahdollisuuden työskennellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin näköalapaikalla ja hoitotyön kehityksen ytimessä. Sinulla on mahdollisuus olla mukana väestön Sote-palvelujen rakentamisessa. Mikäli kiinnostuit ja haluat tietää enemmän niin ota rohkeasti yhteyttä!

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Maija Hannula p. 050 408 3257.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20521 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!

Tutustu työnantajaan