Sairaanhoitajan kokoaikainen työsuhde - Someron kaupunki

Someron kaupungin perusturvatoimessa on haettavana

Sairaanhoitajan työsuhde 1.5.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Sairaanhoitaja toimen ensisijainen sijoituspaikka on mielenterveysyksikkö. Työnkuvaan kuuluu pääasiassa aikuisväestön mielenterveys- ja päihdetyö, sisältäen opioidiriippuvuuden korvaus- ja vieroitushoitotyön. Työ sisältää vastaanottotyötä ja kotikäyntejä, ryhmänohjausta sekä osallistumista moniammatillisiin työryhmiin.
Hakijalta edellytetään työkokemusta psykiatristen potilaiden hoitamisesta ja hoitotyön kehittämisestä, opiodikorvaushoidon toteutuksesta ja suoritettuja psykiatrisen hoitotyön opintoja tai psykiatrisen sairaanhoitajan koulutusta.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan amk-tutkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, 1200/2007) mukainen laillistus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 5.4.2019 klo 15 mennessä Kuntarekry-palveluun osoitteessa www.kuntarekry.fi tai toimitettava Someron Perusturvatoimisto, PL 35, 31401 Somero.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lisätietoja

http://www.somero.fi

Kotihoidon ja mielenterveysyksikön esimies
Mari Paasikivi p. 044 7792 406
etunimi.sukunimi@somero.fi

Someron kaupunki, Perusturva, Terveyspalvelut
Osoite: Turuntie 42, Somero

Tutustu työnantajaan