Sairaanhoitajan määräaikainen työsuhde - Kangasalan kaupunki

SAIRAANHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE. KOTISAIRAALA JA KOTIUTUSHOITAJA

Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskukseen haetaan sairaanhoitajaa. Kaupunginsairaalan osastolle kotiutushoitajan sekä kotisairaalan tehtäviin. Työ on 2 vuorotyötä ja painottuu arkipäiviin. Sijaisuus voimassa 31.12.2020 asti

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan työsuhteeseen on sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi sairaanhoitajan opistotasoinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ( 559/1994) mukainen laillistus. Valitulta edellytetään Love-lääkehoidon verkkotestin (LOP, KIPU, IV, PKV, Rokotuslupa ja ABO) hyväksytty suorittaminen ennen työsuhteen alkamista

Arvostamme asiakassuuntautuneisuutta sekä kehittämismyönteistä työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä


Kaupunginsairaala toimii opetussairaalana.

Kangasalla 02.09.2020


Kangasalan kaupunginsairaala
vs.hoitotyön johtaja

Tutustu työnantajaan

Osastonhoitajan sijainen Mika Äijö 044 4314918

Kangasalan kaupunki
Osoite: Herttualantie 28, 36200 Kangasala

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon. Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen.

Kangasalan kaupunki - Savuton työpaikka