Skip to main content
test
Sairaanhoitajan reservitoimi, Yleislääketieteen osasto Yle 0 - Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitessa on haettavana 4.10.2023 klo 12.00 mennessä

Sairaanhoitajan reservitoimi, Yleislääketieteen osasto Yle 0Tule meille töihin osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme yleislääketieteen osastolle. Haemme sairaanhoitajaa reservitoimeen. Reservitoimi kuuluu resurssikeskuksen ja rekrytointiyksikön alaisuuteen. Vakituinen sijoituspaikka on YLEISLÄÄKETIETEEN OSASTO Y0. Aloitusajankohta on soviteltavissa. Työ on kolmivuorotyötä.

Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan yleislääketieteen alaan kuuluvia sekä palliatiivista ja saattohoitoa tarvitsevia potilaita. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole. Osasto on saanut palliatiivisen erityispätevyysyksikön tunnustuksen vuonna 2016. Osaston yhteydessä on palliatiivinen poliklinikka, jossa työskentelee 2 sairaanhoitajaa ja lääkäri. Poliklinikan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Arvostamme hoitoalan työkokemusta sekä hyvää yhteistyökykyä, sosiaalisia taitoja ja kehittämismyönteisyyttä. Meillä työskennellessä tärkeitä ovat paineensietokyky, hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Me puolestamme tarjoamme monipuolisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen työyhteisön. Meille osaamisen kehittäminen on tärkeää ja suhtaudumme erittäin myönteisesti täydennyskoulutukseen ja omaan ammatilliseen kehittämiseen.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Toisen kotimaisen kielen taito sekä palliatiivisen hoidon kokemus katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan sekä hyvinvointialueella tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto -ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mukana mahdolliseen haastatteluun.

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja antaa vs. osastonhoitaja/vastuualuejohtaja Marita Linnilä puh. 044 7307619, apulaisosastonhoitaja Satu Hänninen 040 4892005 sekä vs. palveluesimies Hanna Vuorio, Resurssikeskus ja Rekrytointi 040 8045468

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vs. osastonhoitaja/vastuualuejohtaja Marita Linnilä puh. 044 7307619, apulaisosastonhoitaja Satu Hänninen 040 4892005 sekä vs. palveluesimies Hanna Vuorio, Resurssikeskus ja Rekrytointi 040 8045468

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.


Osoite: Mariankatu 16-20, Kokkola

Sinulle suositellut työpaikat