Sairaanhoitajan sijaisuudet - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

TUNNISTENUMERO 251

5 SAIRAANHOITAJAN sijaisuutta, neuroalojen - ja kuntoutuksen vastuualueella, neurokirurgian vastuuyksikössä. Ensisijainen sijoituspaikka on korva- ja suusairauksien sekä neurokirurgian osasto 6.

Osastotoiminta ja potilaiden hoito on jaettu kahdelle osastolle, jossa hoidetaan sekä elektiivisiä leikkauspotilaita että päivystyksenä tulleita potilaita. Sairaala toimii opetussairaalana.

Tehtävän sisältö:
Toimenkuvasi on monipuolinen painottuen laaja-alaisesti sekä korva- ja suupotilaiden että neurokirurgisten potilaiden hoitotyöhön. Sairaanhoitajan työ on kolmivuorotyötä.

Edellytämme sitoutumista liikkuvuuteen ja valmiutta työskennellä osasto 6:n molemmilla osastoilla.

Arvostamme aitoa halua palvella asiakkaita hyvin, kykyä motivoitua työstä ja oppia uutta. Suhtaudut myönteisesti muutoksiin ja toimit joustavasti muuttuvissa olosuhteissa. Lisäksi arvostamme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja, positiivista asennetta, kollegiaalista ja eettistä työtapaa.

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkentän kehittyvässä organisaatiossa. Työssä tutustut laaja-alaisesti erikoisalan potilaiden hoitotyöhön. Työtä tehdään yhteistyössä osaston muiden osaajien kanssa.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitaja.

Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Määräaikainen sijaisuus (toimi), sijaisuuden kesto on noin 6 kuukautta ja on mahdollista, että sijaisuus jatkuu pidempään. Jaksotyö.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitaja.

Koeaika: Koeajan kesto on puolet työsuhteen kestosta tai enintään 6 kk.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, sijaisuudet täytetään heti sopivien henkilöiden löydyttyä, mahdollisesti jo hakuaikana.

Vaadittavat todistukset: Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Tiedustelut: ylihoitaja Eila Tuomisto, puh. 03 311 65227 tai osastonhoitaja Suvi Laiho, puh. 03 311 64663

Hakumenettely: Sijaisuutta haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta https://www.tays.fi/rekrytointi. Sijaisuutta voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan sijaisuuden numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 30.10.2020 klo 14.30.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: ylihoitaja Eila Tuomisto, puh. 03 311 65227 tai osastonhoitaja Suvi Laiho, puh. 03 311 64663

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Osoite: Elämänaukio 2, 33520 Tampere