test
Sairaanhoitajan sijaisuuksia Päihdekeskukseen - Vaasan kaupunki

Etsimme sairaanhoitajia eripituisiin määräaikaisiin sekä keikkaluontoisiin tehtäviin Vaasan päihdekeskuksen eri toimintoihin.

Tarjoamme akuuttihoitoa päihderiippuvuuteen sairastuneille yli 18-vuotiaille asiakkaille. Päihdekeskuksen perustehtävänä on ohjata päihderiippuvuuteen sairastuneita kohti päihteetöntä elämäntapaa. Katkaisemme pitkään jatkuneen päihdekierteen ja opastamme asiakasta arvioimaan omaa tilannettaan matkalla kohti raitista elämäntapaa.

Selviämishoitoon sekä katkaisu- ja vieroitushoitoon voi hakeutua matalalla kynnyksellä ilman lähetettä vuorokauden ajasta riippumatta. Lisäksi toteutamme kuntouttavaa korvaushoitoa opioidiriippuvuuteen sairastuneille. Yksikössä tehdään myös päihdehoidon tarpeen arviointeja, toteutetaan huumeseulontaa sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville.

Sairaanhoitaja huolehtii päihderiippuvaisen asiakkaan katkaisu- ja vieroitushoidon toteuttamisesta yhdessä hoitotiimin kanssa sekä vastaa yksikön lääkehoidosta lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi hän arvioi asiakkaiden hoidon tarvetta sekä edistymistä ja ohjaa heitä sopivan palvelun piiriin. Työssä on selkeä sosiaaliohjaukselllinen ote ja kliinisen työn lisäksi sairaanhoitaja tekee paljon yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon eri viranomaisten kanssa.

Työtä tehdään kolmessa vuorossa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan (amk)-tutkinto.

Huomioimme myös sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on suoritutettuna tarvittava lääkehoidon osaaminen sekä 2/3 sairaanhoitajan opinnoista.

Kielitaitovaatimuksena on kyky käyttää sujuvasti suomen ja ruotsin kieltä.

Edellytämme aktiivista, lempeän jämäkkää sekä ammatillisesti vahvaa työotetta sekä ymmärrystä päihderiippuvuudesta sairautena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

Arvostamme tietämystä päihderiippuvuudesta, päihteistä sekä niiden erilaisista vaikutuksista ihmiselimistöön. Lisäksi toivomme sairaanhoitajalta kykyä työskennellä asiakkaiden mielen toimintakyvyn haasteiden parissa ja taitoa kohdata hankalassa elämäntilanteessa oleva asiakas tyylikkäästi.

Hyvät työyhteisötaidot sekä kielitaito ovat suuressa arvossa.

Tarjoamme sairaanhoitajalle mahdollisuuden mielenkiintoiseen ja monipuoliseen työhön, jossa akuutin päihdetyön lisäksi korostuu terapeuttinen työote ja päihderiippuvuuteen sairastuneen asiakkaan ohjaaminen kohti raitista elämäntapaa.

Tarjoamme myös harvoin saatavilla olevan akuutin päihdehoidon työkokemuksen ansioluetteloon liitettäväksi.

Kokemuksen puute päihdetyöstä ei ole este työhön hakeutumiselle.

Tehtäväkohtainen palkka on 2478,56 € / kk.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä rokotustodistus.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päihdekeskuksen johtaja Mika Nevasaari puh. 040 544 7917
Hakemukset pyydämme lähettämään sähköpostilla: mika.nevasaari(at)vaasa.fi
tai
Apulaisosastonhoitaja Sara Korhonen puh. 040 688 5630
sara.korhonen(at)vaasa.fi

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimi / Päihdekeskus

Sosiaali- ja terveystoimen lähes 2000 osaajaa ovat asukkaiden tukena arjessa uuden elämän ensihetkiltä hyvään vanhuuteen asti. Ammattilaisemme työskentelevät vaasalaisten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden parissa. Kun menet terveysasemalle, hammaslääkäriin, tarvitset tukea elämän hallinnassa tai vaikkapa fysioterapiaa, ottavat osaajamme sinut vastaan. Tukea on tarjolla myös kotiosoitteessa muun muassa kotihoidon ja palveluasumisen myötä.


Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa
Vaasan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat