Sairaanhoitajan sijaisuuksia päivystyksessä - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri


TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 145

SAIRAANHOITAJAN sijaisuuksia, päivystyksen vastuualueella, Tays Päivystys Acutassa.

Sijaishaun hakuaikaa on jatkettu ja 31.3.2021 mennessä toimitetut hakemukset huomioidaan haussa.

Tays Päivystys Acutassa työskentelee yhteensä yli kaksi sataa terveydenhuollon ammattilaista sekä muuta henki-löstöä. Tays Päivystys Acuta toimii akuuttilääketieteen mallin mukaisena yhteispäivystyksenä. Päivystyksen yhteydessä toimii 25-paikkainen tarkkailuosasto.

Acutassa hoidetaan noin 95 000 potilasta vuodessa kaikilta lääketieteen eri erikoisaloilta. Lastentaudeille, nais-tentaudeille ja synnytyksille on omat päivystysyksikkönsä.

Sairaala toimii opetussairaalana.

Tehtävän sisältö:
Tehtäviisi kuuluu sairaanhoitajan tehtävät päivystyksessä. Työskentelet osana päivystyksen moniammatillista tiimiä ja osallistut päivystyspotilaiden hoitotyöhön.

Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen hoidon tarpeen arvioinnista ja/tai päivystyshoitotyöstä sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia.

Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja, myönteistä suhtautumista muutoksiin sekä palveluhenkistä asennetta. Odotamme sinulta positiivista asennetta työhön, päätöksentekokykyä, paineensietokykyä sekä organisointi- ja priorisointitaitoa.

Täytämme sijaisuudet heti sopivien henkilöiden löydyttyä, mahdollisesti jo hakuaikana.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitaja.

Työsuhteen tyyppi ja työaika: Määräaikainen sijaisuus (toimi), aloitus sopimuksen mukaan - 31.8.2021 asti. Vuo-rotyöluonteinen jaksotyö (3-vuorotyö).

Koeaika: Koeajan kesto on puolet työsuhteen kestosta.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES.

Vaadittavat todistukset: Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Tiedustelut: ylihoitaja Päivi Rissanen, puh. 050 583 4232 ja vs. osastonhoitaja Salla Törmä, puh. 044 472 8848 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi

Hakumenettely: Sijaisuutta haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin si-vuilta https://www.tays.fi/rekrytointi. Sijaisuutta voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan sijaisuuden numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kir-jalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tam-pere.

Hakuaika päättyy 16.4.2021 klo 14.30.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: ylihoitaja Päivi Rissanen, puh. 050 583 4232 ja vs. osastonhoitaja Salla Törmä, puh. 044 472 8848 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Osoite: Elämänaukio 2, 33520 Tampere

Sinulle suositellut työpaikat