Skip to main content
test
Sairaanhoitajan sijaisuus, akuuttigeriatria - Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays

Sairaanhoitajan määräaikainen sijaisuus Tays Hatanpään akuuttigeriatrian osastolla 1

Tays Hatanpää on osa Tampereen yliopistollista sairaalaa. Geriatrisen erikoissairaanhoidon osastolla hoidetaan akuutisti sairaita ikäihmisiä. Osastolle tulosyynä ovat useimmiten erilaiset ikäihmisten toimintakykyä alentavat sairaudet. Potilaat tulevat päivystyksenä osastolle ja heidän hoitonsa jatkuu kotona tai kuntoutusosastoilla.
Sairaala toimii opetussairaalana.

Sairaanhoitajana toimit akuutilla vuodeosastolla vuorokohtaisena omahoitajana sekä osallistut aktiivisesti hoitotyön kehittämiseen.

Edellytämme lääkehoidon verkkotestin (LOVe) hyväksyttyä suorittamista. Verkkotesti on mahdollista suorittaa myös työpaikalla ennen työsuhteen alkamista. Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtävänkuvan sairaanhoitajana.

Kelpoisuusehtona on laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

Toimeen valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48 a §:n mukainen rokotesuoja sekä 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työaika on kokoaikatyö, vuorotyö. Koeajan kesto on puolet työsuhteen kestosta. Tehtävä alkaa kuuden kuukauden määräaikaisuudella, joka mahdollisesti jatkuu pidempään. Tehtävässä aloitus on sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antavat ylihoitaja Pirjo Karppanen, puh. 044 472 2968 ja osastonhoitaja Soila Tuomaala, puh. 044 4858 378 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Sijaisuus täytetään heti soveltuvan henkilön löydyttyä, mahdollisesti jo ennen hakuajan päättymistä.

Hakuaika päättyy 15.8.2022. Sijaishaun hakuaikaa on jatkettu, ja 27.7.2022 mennessä toimitetut hakemukset huomioidaan haussa.

Sijaisuutta haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat ylihoitaja Pirjo Karppanen, puh. 044 472 2968 ja osastonhoitaja Soila Tuomaala, puh. 044 4858 378 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.


Osoite: Hatanpäänkatu 22, 33900 Tampere
Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat