Skip to main content
test
Sairaanhoitajan sijaisuus Kyllö osasto 3 - Jyväskylän kaupunki

Kaupunginsairaalan Kyllön osasto 3 on profiloitunut psykiatristen potilaiden ja päihdepotilaiden hoitoon. Hoitoaika kestää yleensä muutaman päivän. Hoito perustuu lääkärin, hoitajan ja potilaan kanssa laadittuun hoitosuunnitelmaan.
Sairaalahoito päättyy siinä vaiheessa, kun vointi ei enää edellytä osastohoitoa. Toipuminen jatkuu edelleen sairaalahoidon jälkeen tarpeen mukaisessa avohoidossa. Hoito on monimuotoista.
Osasto tekee yhteistyötä avosairaanhoidon, psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja päihdelääketieteen erityisyksikön Sovatekin kanssa. Osastolla on 26 sairaansijaa.

Nyt haemme

SAIRAANHOITAJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen Kyllön osastolle 3.

Sijaisuuden aloitus olisi heti / sopimuksen mukaan ja kesto 21.10.2022 saakka.

Kaupungin sairaalassa hoidetaan akuuttihoitoa ja kuntoutusta vaativia potilaita. Valtaosa potilaista tulee hoitoon kaupungin sairaalaan Keski-Suomen keskussairaalan päivystysyksiköstä ja kaupungin omilta terveysasemilta. Sairaanhoitajan työ sairaalassa on monipuolista ja työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan AMK-tutkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto, sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus. Lisäksi edellytämme ajan tasalla olevaa lääkehoidon osaamista (LOVE) tai sen hyväksyttyä suorittamista välittömästi työsuhteen alussa. Sijaisuuksiin hyväksytään myös sairaanhoitajaopiskelijat, jotka ovat suorittaneet opinnoistaan 140 op.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus).

Tehtävät alkavat mahdollisimman pian ja niissä noudatetaan koeaikaa. Hakemuksia käsitellään jo hakuajalla. Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48 §:n sekä 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa, mikä valitun tulee osoittaa hyväksytysti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Osastonhoitaja Hannu Rossi (osasto 3) puh. 040 772 3425 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat