Sairaanhoitajan sijaisuus Palvelukoti Tuulenpesä - Euran kunta

Sairaanhoitajan sijaisuus 26.12.2021 asti. Ensisijaisena paikkana Palvelukoti Tuulenpesä/Peiponpesä.

Tuulenpesä on palvelukoti 12 kehitysvammaiselle henkilölle ja Peiponpesä 8 kehitysvammaiselle henkilölle. Sairaanhoitajan tehtävänä on osallistua Palvelukoti Tuulenpesän/Peiponpesän kehitysvammaisten asukkaiden avustus-, hoito- ja ohjaustyöhön sekä arjenhallinnan taitojen opetteluun ja itsenäisyyden tukemiseen sekä vastata sairaanhoidollisista työtehtävistä. Työote on kuntouttava ja lähtökohtana on asukkaan yksilöllisyys ja omatoimisuus. Lisäksi työntekijä vastaa omalta osaltaan palvelukodin kehittämisestä.

Työ on kaksivuorotyötä ja työntekijöiden käytössä on autonominen työvuorosuunnittelu. Työpaikkana Tuulenpesä/Peiponpesä on työntekijää arvostava, moniammatillinen työyhteisö.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus. Eduksi katsotaan työkokemus kehitysvammahuollosta. Hakijoina huomioidaan myös sairaanhoitajaopiskelijat, jotka ovat opinnoista suorittaneet 140 op.

Työntekijältä toivomme innostavaa asennetta, oma-aloitteisuutta, joustavaa ja päättäväistä työotetta.

Palkkaus on sovellettavan kunnallisen sopimuksen ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen.
Valitun on ennen työn aloittamista toimitettava todistus suoritetusta hygieniapassista ja lain 504/2002 § 3 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Edellytämme tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa.

Euran kunta on savuton työyhteisö.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Asumispalvelujen esimies Anu Saarni, puh. 044 422 4300

Lisätietoja

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Sosiaalipalvelut, Vanhusten ja vammaisten palvelut, Kehitysvammahuolto, Tuulenpesä

Eura on n. 11 500 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.


Osoite: Eurakoskentie 20, 27400 Kiukainen
Euran kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat