Sairaanhoitajan sijaisuus, Rautjärvi - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

Haemme sairaanhoitajan sijaista ajalle 4.1. - 30.6.2021 Rautjärven mielenterveys- ja päihdevastaanotoille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Aikuisten monialaiset palvelut (Aimo). Toivomme sinun olevan mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaja.

Avoinna oleva tehtävä sisältää mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asiakasneuvontaa, hoidontarpeen arviointia, ohjausta ja hoitoa sekä asiakkaiden lääkehoidosta vastaamista. Tehtävään sisältyy tarvittaessa kotiin tehtävää työtä ja oman auton käyttömahdollisuus on tarpeellista. Eduksi luetaan joustava asiakaslähtöinen työote ja kyky itsenäiseen työhön tiimin tuella. Menestyksellinen työtehtävien suorittaminen edellyttää valitulta kykyä tulla toimeen erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä kykyä yhteistyöhön eri yhteistyötahojen kanssa.

Kelpoisuutena tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa määrätty laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Tutustu työnantajaan

Toimintayksikön esimies Tuija Tiensuu-Koskimäki, puh. 040 139 0363, tuija.tiensuu-koskimaki@eksote.fi

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Mielenterveys - ja päihdevastaanotot, Imatra ja pohjoiset kunnat
Osoite: Viipurinkatu 6, 56800 Simpele

Eksote tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Lappeenrannassa, Imatralla ja lähikunnissa. Asukkaita on noin 128 000. Alueella Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella. Eksote on monien mahdollisuuksien työpaikka.

Olemme savuton työpaikka.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Savuton työpaikka