test

Sairaanhoitajan sijaisuus, sisätaudit

Hakuaika päättyy  15.2.2023 23:59

Sairaanhoitajan sijaisuus sisätautiosastolla

Tays hoitotyön palvelualueen Hatanpään sisätautien osasto 1 on 24-paikkainen osasto, jossa hoidetaan lyhytaikaista, päivystysluonteista sairaalahoitoa tarvitsevia sisätautipotilaita. Potilaat tulevat osastolle Tays Päivystys Acutasta ja Tays keskussairaalan eri osastoilta. Sairaala toimii opetussairaalana.

Työhösi kuuluvat sairaanhoitajan tehtävät akuutilla vuodeosastolla. Toimit vuorokohtaisena omahoitajana ja tarvittaessa työvuorossa vastaavana hoitajana, sekä osallistut aktiivisesti hoitotyön kehittämiseen.

Edellytämme sinulta riittävää työkokemusta ja kykyä toimia sekä itsenäisesti että moniammatillisesti tiimin jäsenenä.

Eduksi katsomme laaja-alaisen näkemyksen sairaanhoidosta, sekä kyvyn työskennellä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Katsomme eduksi myös hyvät asiakaspalvelutaidot ja aktiivisen asenteen kehittää hoitotyötä ja yksikön toimintaa.

Arvostamme kokemusta akuutisti sairaiden potilaiden hoidosta eri erikoisaloilla, sekä hoitotyötä tukevaa lisäkoulutusta. Lisäksi arvostamme aktiivista ja oma-aloitteista asennetta kehittää omaa ammattitaitoa, oppia uutta ja halua muuttua työtehtävien mukana.

Kelpoisuusehtona on laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työaika on kokoaikatyö (kolmivuorotyö). Koeajan kesto on puolet työsuhteen kestosta tai enintään 6 kuukautta.

Sijaisuuteen valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja, sekä 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Jutta Nyppeli, puh. 044 485 8331, ylihoitaja Mika Virtanen, puh. 050 345 1328 ja apulaisosastonhoitaja Jaana Backman, puh. 044 485 8088. Sähköpostise etunimi.sukunimi@pirha.fi.

Sijaisuuden ajankohta on 1.3.2023 - 31.1.2024 tai sopimuksen mukaan.

Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana. Sijaisuus täytetään heti soveltuvan henkilön löydyttyä, mahdollisesti jo ennen hakuajan päättymistä.

Hakuaika päättyy 15.2.2023.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Pirkanmaan hyvinvointialueen rekrytoinnista rekrytointi@pirha.fi.

Osastonhoitaja Jutta Nyppeli, puh. 044 485 8331, jutta-maria.nyppeli@pirha.fi, ylihoitaja Mika Virtanen, puh. 050 345 1328, mika.virtanen@pirha.fi ja apulaisosastonhoitaja Jaana Backman, puh. 044 485 8088, jaana.backman@pirha.fi.

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan