TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

TUNNISTENUMERO 135

SAIRAANHOITAJAN sijaisuus, tukikeskuksen vastuualueella, psykososiaalisessa kuntoutusyksikössä Tays kehitysvammahuollossa.

Sijaishaun hakuaikaa on jatkettu, ja 12.4.2021 mennessä toimitetut hakemukset huomioidaan haussa.

Psykososiaalinen kuntoutusyksikkö tarjoaa hoitoa, määräaikaista kuntoutusta tai kriisihoitoa aikuisille, joilla on käyttäytymisen säätelyn haasteita, mielenterveysongelmia tai erilaisia arjessa selviytymisen haasteita. Sairaala toimii opetussairaalana.

Tehtävän sisältö:
Psykososiaalisessa kuntoutusyksikössä sairaanhoitajan työ perustuu luottamuksellisen omahoitajasuhteen sekä kompetenssivalmennuksen periaatteisiin. Työtä tehdään kolmessa vuorossa.

Edellytämme sinulta hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä kykyä sopeutua vaihtuviin työtilanteisiin.

Katsomme eduksi kokemuksen kehitysvamma-, mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Arvostamme kuntouttavaa työotetta, vastuunottamista, kehitysmyönteisyyttä, sitoutuneisuutta, sekä avoimuutta.

Tarjoamme sinulle haastavan, mutta mielenkiintoisen työn osana moniammatillista tiimiä lähes uusissa toimitiloissamme. Tarjoamme hyvät mahdollisuudet täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen ja työn kehittämiseen osana työyhteisöä. Perehdytämme sinut työtehtäviisi. Asiakkaamme odottavat sinulta arvostavaa, positiivista ja rauhallista työotetta.

Toimintamme eettisiä periaatteita ovat turvallisuus, kunnioitus, yksilöllisyys, avoimuus, luottamus ja osaamisen arvostaminen. Jos tunnistat itsesi näistä arvoista, olet oikea henkilö työskentelemään kanssamme!

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitaja.

Työsuhteen tyyppi ja työaika: Määräaikainen sijaisuus (toimi), sijaisuus ajalla 29.6.2021 - 9.5.2022. Vuorotyöluonteinen jaksotyö.

Koeaika: Koeajan kesto on puolet työsuhteen kestosta.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, sijaisuus täytetään 29.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Vaadittavat todistukset: Sijaisuuteen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Tiedustelut: Osastonhoitaja Anne-Mari Saloniemi, puh. 044 485 9047 tai sähköpostitse TA6rekrytointi@pshp.fi. Psykososiaalisen kuntoutusyksikön osastonhoitaja Päivi Rahkjärvi, puh. 050 438 8473 arkisin klo 8-16 välillä.

Hakumenettely: Sijaisuuksia haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta https://www.tays.fi/rekrytointi. Sijaisuuksia voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, missä on mainittava haettavan sijaisuuden numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 7.5.2021 klo 14.30

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Meille_toihin
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Tarinoita_Taysista/Sisalto/Sijaisuus_Taysissa_tuo_uutta_osaamista_j(124599)

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tiedustelut: Osastonhoitaja Anne-Mari Saloniemi, puh. 044 485 9047 tai sähköpostitse TA6rekrytointi@pshp.fi. Psykososiaalisen kuntoutusyksikön osastonhoitaja Päivi Rahkjärvi, puh. 050 438 8473 arkisin klo 8-16 välillä.

Lisätietoja

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Osoite: Pitkäniemen sairaala, 33380 Pitkäniemi

Sinulle suositellut työpaikat