Sairaanhoitajan sijaisuus terveyskeskussairaalassa - Nokian kaupunki


Nokian terveyskeskussairaalassa sinulla on mahdollisuus päästä toteuttamaan monipuolista hoitotyötä ammattitaitoisen työyhteisön jäsenenä. Ensisijainen sijoituspaikka tehtävän alkaessa on terveyskeskussairaalan Lempäälän toimipiste. Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu sairaanhoitaja.

Osastollamme hoitotyön keskiössä ovat niin akuuttihoitotyö kuin kuntoutuminen ja toimintakykyä tukeva yksilöllinen hoito sekä yhteistyö omaisten kanssa. Laadukas saattohoito on keskeinen osa toimintaamme. Tehtävä vaatii itsenäistä päätöksentekokykyä ja hyvää yhteistyökykyä erilaisten sidosryhmien kanssa. Arvostamme hyvien työyhteisö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi oma-aloitteisuutta ja kehittämismyönteistä työotetta.

Sairaanhoitajan työ on kolmivuorotyötä, työaikamuoto on jaksotyö. Tehtäväkohtainen palkka on 2435,74€ euroa. Työsuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Edellytämme tartuntatautilain (§ 48, 1227/2016) mukaista soveltuvuutta.

Lisätietoja

http://www.nokiankaupunki.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoa tehtävästä antaa osastonhoitaja Kirsi Karppinen p.050 3958 903, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Nokian kaupunki, Perusturvapalvelut
Osoite: Harjukatu 21, 37100 Nokia

Nokia on kasvava yli 33000 asukkaan kaupunki vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Monien suomalaisten menestystarinoiden juuret ovat täällä. Nokialla teollisuus ja muu yritystoiminta työllistää ja luo toimeentuloa. Monipuolisesta luonnosta sekä aktiivisesta kulttuuri- ja muusta harrastetoiminnasta olemme ylpeitä.