Sairaanhoitajan toimi - Riihimäen kaupunki

Sairaanhoitajan toimi - Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupungilla on uudelleen haettavana sairaanhoitajan toimi aikuisten asumispalveluihin kuuluvaan mielenterveys- ja päihdekuntoutumisyksikköön. Yksikkö palvelee mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, päihderiippuvaisia sekä usein myös syrjäytyneitä asiakkaita. Tavoitteena on kuntoutuminen ja yhteiskuntaan integroituminen, joten asiakkaat tarvitsevat portaittain sovellettavaa yksilöllistä tukea arjessa selviytymisessään ja kuntoutumisessaan kohti itsenäistä elämää. Yksikkö tuottaa palveluita ympärivuorokauden. Osa asiakkaista on tehostetun palveluasumisen palvelujen tarpeessa ja saa palveluntarpeen mukaiset riittävät palvelut yksikössä. Yksikössä työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Etsimme nyt asiakaslähtöistä, yhteistyökykyistä, hyvät vuorovaikutus- ja verkostotaidot omaavaa sairaanhoitajaa tiimiimme. Arvostamme tavoitteellista ja itseohjautuvaa työryhmätyöskentelyotetta sekä kokemusta päihde- ja mielenterveystyöstä ja/tai erityisryhmien kanssa työskentelystä.

Perustamme toiminnan asiakkaiden osallisuudelle, toimijuudelle ja yhteisöllisyydelle sekä yhteistyölle. Luotamme voimavaralähtöiseen ja yksilölliseen työotteeseen. Arvostamme asiakkaittemme osallisuutta omassa hoidossaan sekä heidän asiantuntijuuttaan palveluiden kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Sairaanhoitajan työnkuva on monipuolinen ja siihen kuuluu oleellisena osana oman tiimin kuin koko päihde- ja mielenterveyspalveluiden toiminnan suunnittelua sekä kehittämiseen osallistumista yhdessä eri toimijoiden kanssa. Sairaanhoitaja vastaa osaltaan ohjaus-, hoito- ja kuntoutustyön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä muun työryhmän, asukkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Lisäksi päivittäiseen työhön kuuluu asukkaiden arjenhallinnan tuki, aktivointi erilaisiin toimintoihin ja tiivis verkostoyhteistyö muiden hoito- ja kuntoutustahojen sekä eri palvelujen tuottajien kanssa.

Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitaja AMK tai alan aikaisempi opistotasoinen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävään kuuluvaan työhöntulotarkastukseen sisältyy huumausainetestaus. Eduksi luetaan suuntautuneisuus mielenterveys- ja päihdetyöhön/psykiatriaan ja aikaisempi kokemus päihde,- mielenterveys ja/tai psykiatristen kuntoutujien parissa työskentelystä.

Palkkaus: KVTES - jaksotyö - 2 vuorotyö, koeaika 6kk.

Rekrytoinnissa huomioidaan edellisessä haussa olleet hakijat.

Lisätietoja

http://www.riihimaki.fi

Lisätietoja antaa va. palveluvastaava Piia Elovaara 050 4392130 / piia.elovaara@riihimaki.fi
Hakemukset 20.5.2019 klo 8 mennessä www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki

Riihimäen kaupunki
Osoite: Riihimäki

Riihimäen kaupungin työntekijänä pääset kehittämään noin 30 000 asukkaan edelläkävijäkaupunkia. Tavoitteenamme on toimia ja palvella iloisella asenteella. Kiertotalous, robotiikkaopetus ja nuorisoteatteri ovat tärkeitä vahvuuksiamme. Riihimäelle on helppo tulla vajaassa tunnissa joka puolelta Etelä-Suomea. Kaupunkimme on ihmisen kokoinen, kaikki tärkeä löytyy kävelymatkan päästä. Riihimäen kaupunki on savuton työpaikka

Tutustu työnantajaan