Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa Aikuispsykiatrian avohoidossa on haettavana 31.10.2021 klo 12.00 mennessä

SAIRAANHOITAJAN TOIMI

Kelpoisuutena toimeen on laillistettu sairaanhoitajan tutkinto.

Pidämme tärkeänä tehtävään soveltuvaa koulutusohjelmaa. Arvostamme kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä, ja lisäksi perhe- ja verkostokeskeisestä sekä päivystyksellisestä työstä. Tehtävässä arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, kehittämisvalmiutta ja joustavuutta. Aikuispsykiatrian avohoidon työryhmissä työskennellään sekä päivä -että vuorotyössä.

Työ edellyttää molempien kotimaisten kielten erinomaista suullista ja kirjallista hallintaa.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä suoritetun työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Sairaala on savuton. Toimimme opetussairaalana.

Lisätietoja antavat osastonhoitaja/vastuualuejohtaja Markus Heikell puh. 0408042174 ja osastonhoitaja Milla Rautiainen puh. 0408043693

Kokkola 20.9.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat