Sairaanhoitajan toimi, kuntoutus- ja muistikeskus - Ylöjärven kaupunki

Sairaanhoitaja toimii jäsenenä moniammatillisessa tiimissä ja yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintayksiköiden kanssa. Arvostamme laaja-alaista kuntoutusta tukevan hoitotyön osaamista, sekä ikäihmisten ja muistisairaiden toimintakykyä ylläpitävän ja kuntoutusta tukevan hoitotyön osaamista.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn kehittyvässä moniammatillisessa työyhteisössä. Työ on kolmivuorotyötä. Eduksi katsotaan oman auton käyttömahdollisuus.

Kelpoisuusvaatimuksena on Terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu ja rekisteröity sairaanhoitajan tutkinto.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimea täytettäessä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun tulee esittää ennen toimen vastaanottamista hyväksyttävä Terveystalon työterveyden antama lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa Tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja

http://www.ylojarvi.fi

osastonhoitaja Taina Hakala p. 050 573 9778, taina.hakala@ylojarvi.fi tai apulaisosastonhoitaja Anne Keso p. 040 133 4575, anne.keso@ylojarvi.fi

Ylöjärven kaupunki, Perusturvaosasto
Osoite: Kuusistontie 3, 33480 Ylöjärvi

Ylöjärvi on nuorekas ja vireä, 33 000 asukkaan kasvukaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. Meillä on aktiivisen kehittämisen ilmapiiri ja panostamme henkilöstömme osaamiseen sekä hyvinvointiin. Työnantajana Ylöjärven kaupunki arvostaa työntekijöidensä terveitä elintapoja.

Tutustu työnantajaan