Sairaanhoitajan työsuhde - Kangasalan kaupunki

Sairaanhoitajan työsuhde - Kangasalan kaupunki

Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksessa julistetaan haettavaksi 25.08.2019 klo 15.00 mennessä sairaanhoitajan työsuhde. Tämänhetkisenä sijoituspaikkana on 50 % työajasta kotisairaala-toiminta sekä terveyskeskussairaalan 64-paikkainen osastotoiminta 50% työajasta. Edellytämme valmiutta kolmivuorotyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan työsuhteeseen on sosiaali -ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi sairaanhoitajan opistotasoinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
(559/1994) mukainen laillistus.

Arvostamme asiakassuuntautuneisuutta sekä kehittämismyönteistä työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Työhöntulotarkastukseen sisältyy huumausainetestaus sekä työsuhteeseen valitulta edellytetään tartuntalain 48 § edellyttämää rokotesuojaa. Koeaika työssä on 6 kk.

Kaupunginsairaala toimii opetussairaalana.

Hakemukset pyydetään täyttämään Kangasalan kunnan rekrytointiohjelmassa www.kuntarekry.fi

Kangasalla 05.08.2019

Kangasalan kaupunginsairaala
vs.hoitotyön johtaja

Lisätiedot: osastonhoitaja Marja Vitikainen tai oh sij Mika Äijö 050- 3004665

Kangasalan kaupunki
Osoite: Herttualantie 28, 36200 Kangasala

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon.
Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen.

Tutustu työnantajaan