Sairaanhoitajan vakituinen työsuhde - Someron kaupunki

Someron terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdeyksikköön

Sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen. Työnkuvaan kuuluu pääasiassa aikuisväestön mielenterveys- ja päihdetyö, sisältäen opioidiriippuvuuden korvaus- ja vieroitushoitotyön. Työ sisältää vastaanottotyötä ja kotikäyntejä, ryhmänohjausta, ryhmätyön suunnittelua sekä osallistumista moniammatillisiin työryhmiin.
Hakijalta edellytetään työkokemusta psykiatristen potilaiden hoitamisesta ja hoitotyön kehittämisestä, opioidikorvaushoidon toteutuksesta ja suoritettuja psykiatrisen hoitotyön opintoja tai psykiatrisen sairaanhoitajan koulutusta.

Sairaanhoitaja toimii yksikön vastaavana työntekijänä, vastaten päivittäisen työn organisoinnista ja suunnittelusta. Yksikön toiminnan uudelleenorganisointi on meneillään ja vastaava sairaanhoitaja toimii tässä avainasemassa. Sairaanhoitajalla tulee olla kyky toimia asiantuntijana psykiatrisessa hoitotyössä sekä aktiivisena ja kehitysmyönteisenä työntekijänä yksikön toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan amk-tutkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, 1200/2007) mukainen laillistus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävään edellytetään tartuntatautilain §48 mukaista rokotussuojaa.
Palkkaus on KVTES mukainen.

Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset jätetään viimeistään 31.7.2020 klo 15 mennessä Kuntarekry -palveluun osoitteessa
www.kuntarekry.fi

Tutustu työnantajaan

Kotihoidon- ja mielenterveysyksikön esimies
Mari Paasikivi p. 044 7792 406
etunimi.sukunimi@somero.fi

Someron kaupunki, Perusturva, Terveyspalvelut
Osoite: Jänistie 1, 31400 Somero

Someron kaupunki - Savuton työpaikka