test
Sairaanhoitajat (2), Teho-osasto/valvonta EKKS - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on haettavana kaksi (2) sairaanhoitajan vakinaista tehtävää Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Tämän hetkisenä sijoituspaikkana on teho-osasto/valvonta.

Tehohoitotyö on kriittisesti sairaiden potilaiden keskeytymätöntä valvontaa ja hoitoa, jota toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Toimiminen sairaanhoitajana teho-osastolla/valvonnassa edellyttää nopeasti muuttuvien tilanteiden ennakointia ja hallintaa, päätöksentekotaitoja sekä kykyä yhteistyöhön potilaan, hänen läheistensä ja eri ammattiryhmien kanssa.

Teho-osaston yhteydessä toimii 15-paikkainen Valvonta, jossa hoidetaan eri erikoisalojen valvontatasoisia potilaita (Sydänvalvonta, Neurologinen valvonta, Tehovalvonta). Valvonnan potilaat vaativat hengityksen, verenkierron ja tajunnan jatkuvaa tarkkailua sekä elintoimintoja tukevia hoitoja. Hoitojaksot ovat päivystysluonteisia. Toiminta perustuu laadukkaaseen potilashoitoon, vastuullisuuteen, jatkuvaan oppimiseen ja ihmisarvon kunnioittamiseen.

Hakijan eduksi katsotaan työkokemus teho- ja valvontahoitotyöstä. Toivomme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kehittämisinnokkuutta. Monipuolinen hoitotyön osaaminen sekä motivaatio näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämiseen on hakijalle eduksi. Työ on kolmivuorotyötä. Tarjoamme haastavan ja mielenkiintoisen työn lisäksi kehittämismyönteisen ja energisen työyhteisön.

Kelpoisuutena tehtäviin on sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa määrätty laillistus.

Näihin tehtäviin valituilta sairaanhoitajilta edellytetään Eksoten lääkelupaa. Lääkeluvan suorittaminen mahdollistetaan yksiköissä tarpeen mukaan.

Tehtävien alussa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtäviin valittujen on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä terveydenhoitajantodistus terveydentilastaan.

Tehtävissä edellytetään Tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Toimintayksikön esimies Merja Lahtinen, Teho-osasto/Valvonta p. 044 791 5751

Lisätietoja

Teho-osasto/Valvonta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Eksotessa, on alueen erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut yhdistetty yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Eksote edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Olemme maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000. Toimipisteitä meillä on 100, mm. neuvolatoiminnasta ikääntyneiden asumiseen ja opiskeluterveydenhuollosta laajan päivystyksen sairaalaan. Valinnanvaraa ja osaamista riittää myös niille, jotka etsivät urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia talon sisällä. Olemme savuton työpaikka.

Muuttuva maailma ympärillämme on tiivistänyt Eksoten arvomaailman sanoihin; rohkeus, yksinkertaisuus sekä kaiken toiminnan keskiössä olevaan, ihmiseen. Mikäli pystyt samaistumaan arvoihimme sekä työskentelemään niiden mukaisesti, toivotamme sinut tervetulleeksi Saimaan syliin, keskelle elämää ja yhteiskuntaa.


Osoite: Valto Käkelän katu 1, 53130 Lappeenranta
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat