Sairaanhoitajat, oppilaskoti Kompassi, Pieksämäki - Vaalijalan kuntayhtymä

Osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutusyksiköissä ja oppilaskodeissa tarjotaan vaativan erityisen tuen moniammatillisesti toteutettua määräaikaista kuntoutusta.

Oppilaskodeissa toteutettavaa kuntoutusta tukee Sateenkaaren erityiskoulu Nenonpellossa.

Osaamis- ja tukikeskuksessa Pieksämäen Nenonpellossa on haettavana 22.10.2021 klo 15.00 mennessä

3 SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄÄ

Tehtävän sijoituspaikka on lasten ja nuorten kokonaisvaltaista yksilöllistä psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta tarjoava 15-paikkainen oppilaskoti Kompassi. Tämä 8-15 vuotiaille tarkoitettu oppilaskoti kehittää lasten ja nuorten psykososiaalista kuntoutusta maassamme kuntoutukseen peruskorjatuissa uusissa tiloissa.

Henkilöstö täydennyskoulutetaan toteuttamaan yksilöllistä positiiviseen psykologiaan sekä kiintymyssuhdeperusteiseen toimintatapamalliin perustuvaa perhekeskeistä kuntoutusta.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tehtävään sairaanhoitajan korkeakoulu- tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Arvostamme erityisesti psykiatrisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen ja hoitotyön osaamista, koulutusta ja kokemusta sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kasvatuksen ja kuntoutuksen työkokemusta sekä uudenlaisen työskentelytavan oppimisen ja sitoutumisen valmiuksia.

Kompassin kuntoutushenkilöstö tekee jaksotyötä, osallistuu lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen sekä elämänhallinnan vahvistamiseen yhdessä muun hänen verkostonsa kanssa moniammatillisissa tiimeissä.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia sähköisellä lomakkeella Kuntarekryn Hae työpaikkaa-linkin kautta. Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/sairaanhoitaja Kompassi

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikostaustaote. Koeaika on kuusi kuukautta.

Vaalijalaan ko. tehtäviin rekrytoitavalla uudelle Vaalijalaan ulkopuolelta tulevalle ammattilaiselle maksetaan kannustinpalkkio (600 e, kun työsuhde on kestänyt 6 kk, voimassa v. 2022 loppuun). Vaalijalan työntekijöille on käytössä kilpailukykyinen ePassi.

Lisätietoja kuntayhtymästä www.vaalijala.fi

Pieksämäki 8.10.2021

Maarit Rantakurtakko
Kuntoutuksen johtaja

Lisätietoja

https://www.vaalijala.fi/
https://www.vaalijala.fi/kompassi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa oppilaskodin johtaja Reetta Kosola, p. 050 3899 311 sekä kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko, p. 050 3899 204.

Lisätietoja

Vaalijalan kuntayhtymä, Osaamis- ja tukikeskus, Oppilaskoti Kompassi

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka osa on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus Pieksämäellä.


Osoite: Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto

Sinulle suositellut työpaikat