Sairaanhoitajia ja lähihoitajia, 40 sijaisuutta - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitajia ja lähihoitajia, 40 sijaisuutta - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme sairaanhoitajia, mielisairaanhoitajia ja lähihoitajia joulun ajan sijaisuuksiin aikuis- ja vanhuuspsykiatrian osastoille.

Aikuispsykiatria tarjoaa päivystyspalveluja sekä osastohoitoa vaikeissa psyykkisissä häiriöissä.

Haemme joukkoomme psykiatrisesta hoitotyöstä kiinnostuneita hoitoalan tutkinnon suorittaneita tai hoitoalan opiskelijoita joulun ajan sijaisuuksiin psykiatrian eri vuodeosastoille. Aikuispsykiatrian toimintayksiköistä sijaisia etsivät päivystys- ja akuuttipsykiatrian osastot 78 ja 81, psykoosipotilaiden hoito-osastot 82, 83, 84 ja 87 sekä mielialahäiriöiden hoito-osasto 88, vanhuspsykiatrian osasto 75.

Odotamme Sinulta aktiivista ja kehittävää työotetta, vastuullisuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sekä kykyä kehittää työtä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa.

Sairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoidon opiskelija, jolla on suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Lähi-/perushoitajan sekä mielisairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys. Sijaisuutta voi hoitaa myös lähihoitaja opiskelija.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran yllä pitämään Terhikki-rekisteriin. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoa antavat osastonhoitajat:
Pertti Lapinkangas (os.78 ja 81), p. 040 126 3082
Pauliina Ruonala (os.82), p. 040 637 8920
Mari Jokiniemi (os. 83), p. 040 172 1408
Titta Kynsilehto (os.84 ), p. 040 507 7016
Merja Tuokkola (os.87), p. 040 506 8530
Marika Vikström (os.88), p. 040 509 3156
Helinä Korpimäki (os.75), p. 040 565 7198
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Psykiatrian tulosalue, Aikuispsykiatria
Osoite: Peltolantie 17 PT1, 90220 Oulu

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.