Sairaanhoitajia ja lähihoitajia terveyskeskussairaaloihin/Kesä 2020 - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän terveyskeskussairaalat (JYTE) toimivat Kyllössä ja Palokassa. Sairaaloiden osastoilla hoidetaan lyhytaikaista hoitoa vaativia potilaita. Osastot eroavat toisistaan hoidettavien potilaiden sairauksien mukaan, mutta kaikilla osastoilla hoidetaan korkeatasoisesti terveyskeskussairaalahoitoa tarvitsevat potilaat sairaudesta riippumatta.

Haemme eripituisiin sijaisuuksiin kevääksi ja kesäksi

SAIRAANHOITAJIA JA LÄHIHOITAJIA

Hoito on potilaslähtöistä, joten potilas osallistuu omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja arviointiin. Hoidamme potilaita kokonaisvaltaisesti ja kunnioitamme potilaan itsemääräämisoikeutta. Kaikessa toiminnassa pyrimme ottamaan huomioon potilaan omat voimavarat. Tavoitteemme on saada potilaan toimintakyky sellaiseksi, että hän pärjää kotona tai mahdollisessa jatkohoitopaikassa. Osa sijaisuuksista sijoittuu kotisairaalaan. Työ on 3-vuorotyötä.

Sairaanhoitajan tehtäviä hakevilta odotamme sairaanhoitajan (AMK) tai vastaava aikaisempaa opistoasteen tutkintoa. Jos olet alan opiskelija, tulee sinulla olla vähintään 140 opintopistettä suoritettuna.

Lähihoitajan tehtäviä hakevilta odotamme lähihoitajan tutkintoa tai vastaava aiempaa tutkintoa. Voit olla myös alan loppuvaiheen opiskelija.

Jos olet opiskelija tai vastavalmistunut sairaanhoitaja, kerrothan hakemuksesi Työkokemus-osassa suorittamasi harjoittelut. Lisätietoja-kohtaan voit laittaa muuta tärkeää tietoa, esimerkiksi haetko yhtäjaksoista pidempää sijaisuutta vai haetko keikkatyötä.

Hakemuksia käsitellään koko hakuajan ja kevätajan sijaisuuksiin pääsee siirtymään joustavasti. Myös kesän osalta hakijan kanssa sovitaan kirjallisen työsopimuksen kirjoituspäivä suullisen sopimisen yhteydessä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Sijaisuudet alkavat sopimuksen mukaan ja niissä noudatetaan koeaikaa.

Jos sinulla ei ole LOVE-lääkeosaamisen tenttejä suoritettuna tai voimassa, pääset suorittamaan tentit ennen sijaisuuden alkua. Edellytämme sijaisuuksissa myös tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Osastonhoitajat: Höök Joanna puh.014 266 2405, Alaluusua Katariina puh. 014 266 2414, Rossi Hannu puh. 014 266 7406, Määttä Pirjo puh. 014 266 2422, Vaskelainen Elina puh. 014 266 2433, Nivala Auli puh. 014 266 2442, Meriläinen Saija puh. 014 336 5350 ja Männistö Tuula puh. 014 336 5360.
Sähköpostit kaikille: etunimi.sukunimi@jkl.fi.

Terveyspalvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!