Sairaanhoitajia kaupunginsairaalaan - Jyväskylän kaupunki

Kaupunginsairaalassa hoidetaan akuuttihoitoa vaativia potilaita osastojen profiloinnin mukaisesti. Valtaosa potilaista tulee hoitoon kaupunginsairaalaan Keski-Suomen keskussairaalan päivystysyksiköstä ja eri osastoilta. Kyllön osasto 1 on profiloitunut leikkauksen jälkeiseen kuntouttavaan hoitotyöhän sekä haavahoitoihin. Haemme nyt kaupunginsairaalaan Kyllön osastolle 1

SAIRAANHOITAJIA

toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin sekä määräaikaisiin sijaisuuksiin.

Sairaanhoitajan työ sairaalassa on monipuolista ja erilaista osaamista vaativaa kolmivuorotyötä. Arvostamme potilaslähtöisyyttä sekä kehittämismyönteistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä monipuolisia tietoteknillisiä taitoja.

Tarjoamme monipuolisen ja vaativan tehtäväkokonaisuuden, mukavan työyhteisön sekä suunnitelmallisen perehdytyksen ammatillisen kehittymisesi tueksi. Sinä ja sinun hyvinvointisi on meille tärkeää. Olemme työyhteisönä melko tuore johtuen muutoksista kaupunginsairaalan toiminnoissa. Haemme mukaan innovatiivisia ja kehittämismyönteisiä hoitajia. Tavoitteena on luoda osastosta haavahoidon ja kuntouttamisen huippuyksikkö. Tuen toimintaan ja kehittämiseen antaa moniammatillinen tiimi, jota tukee kehitysmyönteinen johtaminen. Yksikössämme on mahdollisuus kehittää myös muita itseään kiinnostavia vastuualueita mm. lääkehoito, PPE-D, laiteturvallisuus, opiskelijaohjaus ym. erikoisosaamisia. Teemme tiivistä yhteistyötä kaupunginsairaalan muiden osastojen, Kotisairaalan ja Hoitokeskuksen kanssa. Meillä on mahdollisuus päästä myös työkiertoon muille osastoille ja näin kehittää lisää ammatillista osaamistaan.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitaja (AMK) tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytämme ajan tasalla olevaa lääkehoidon osaamista (LOVE) tai sen hyväksyttyä suorittamista välittömästi työsuhteen alussa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävät alkavat 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan ja niissä noudatetaan koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä vaaditaan 1.3.2018 alkaen tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, mikä valitun tulee osoittaa hyväksytysti.

Hakemuksia käydään jo läpi hakuajalla.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

osastonhoitaja Saija Meriläinen puh. 0142662405 tai sähköpostitse: saija.merilainen@jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka