test
Sairaanhoitajia kaupunginsairaalan sijaisuuksiin - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän Kaupunginsairaalan akuuttihoidon osastot toimivat Kyllössä ja sairaala Novassa jonka toiminta käynnistyi tammikuussa 2021. Sairaala Novan osastot toimivat samassa rakennuksessa erikoissairaanhoidon kanssa uusissa ja moderneissa tiloissa. Sairaaloiden osastoilla hoidetaan lyhytaikaista, akuutti hoitoa vaativia potilaita. Osastot eroavat toisistaan hoidettavien potilaiden sairauksien mukaan, mutta kaikilla osastoilla hoidetaan korkeatasoisesti terveyskeskussairaalahoitoa tarvitsevat potilaat sairaudesta riippumatta.

Haemme eripituisiin sijaisuuksiin loppuvuodelle

SAIRAANHOITAJIA ja LÄHIHOITAJIA

Hoito on potilaslähtöistä, joten potilas osallistuu omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja arviointiin. Hoidamme potilaita kokonaisvaltaisesti ja kunnioitamme potilaan itsemääräämisoikeutta. Kaikessa toiminnassa pyrimme ottamaan huomioon potilaan omat voimavarat. Tavoitteemme on saada potilaan toimintakyky sellaiseksi, että hän pärjää kotona tai mahdollisessa jatkohoitopaikassa. Osa sijaisuuksista sijoittuu kotisairaalaan. Työ on 3-vuorotyötä.

SAIRAANHOITAJAN tehtäviä hakevilta odotamme sairaanhoitajan (AMK) tai vastaava aikaisempaa opistoasteen tutkintoa. Jos olet alan opiskelija, tulee sinulla olla vähintään 140 opintopistettä suoritettuna.

LÄHIHOITAJAN tehtäviä hakevilta odotamme lähihoitajan tutkintoa tai vastaava aiempaa tutkintoa. Jos olet alan opiskelija, tulee sinulla olla vähintään 90 opintopistettä suoritettuna.

Jos olet opiskelija tai vastavalmistunut sairaanhoitaja tai lähihoitaja, kerrothan hakemuksesi Työkokemus-osassa suorittamasi harjoittelut. Lisätietoja-kohtaan voit laittaa muuta tärkeää tietoa, esimerkiksi haetko yhtäjaksoista pidempää sijaisuutta vai haetko keikkatyötä.

Hakemuksia käsitellään koko hakuajan ja sijaisuuksiin pääsee siirtymään joustavasti. Hakijan kanssa sovitaan kirjallisen työsopimuksen kirjoituspäivä suullisen sopimisen yhteydessä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Sijaisuudet alkavat sopimuksen mukaan ja niissä noudatetaan koeaikaa.

Jos sinulla ei ole LOVE-lääkeosaamisen tenttejä suoritettuna tai voimassa, pääset suorittamaan tentit ennen sijaisuuden alkua. Edellytämme sijaisuuksissa myös tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Osastonhoitajat:
Nova osasto 5: Höök Joanna puh. 050 566 0506, Nova osasto 6: Pirjo Määttä puh. 040 5077 562 (tai Alaluusua Katariina puh. 050 533 9236), Kyllö osasto 1 ja kotisairaala: Meriläinen Saija puh. 040 507 8014, Kyllö osasto 3: Rossi Hannu puh. 040 772 3425, Kyllö osasto 4: Tuula Männistö puh. 040 507 8241, Kyllö osasto 7: Vaskelainen Elina puh. 040 507 7476, Kyllö osasto 6: Nivala Auli puh. 040 585 2932,
Sähköpostit kaikille: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Kaupunginsairaala

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat