Skip to main content
test
Sairaanhoitajia  toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin - Paraisten kaupunki

Sairaanhoitajia toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin

Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö hakee SAIRAANHOITAJIA toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin terveyskeskuksen akuuttiosastolle, kotisairaalaan ja geriatriselle osastolle. Voit aloittaa sopimuksen mukaan.

Akuuttiosastolla hoidetaan aikuisikäisiä, erilaisissa terveydentilanteissa ja elämäntilanteissa olevia potilaita. Potilaat ohjautuvat osastollemme jatkohoitoon pääsääntöisesti erikoissairaanhoidosta tai oman terveyskeskuksen päivystysvastaanotolta. Akuuttiosastolla sinulla on mahdollisuus työskennellä osana ammattitaitoista tiimiä tehden monipuolista hoitotyötä moniammatillisessa työyhteisössä. Työ on vaihtelevaa ja monipuolista. Hoitotyössä keskeistä on niin akuuttihoitotyö kuin kuntoutumista ja toimintakykyä tukeva hoitotyö. Työ on kolmivuorotyötä.

Työ kotisairaalassa on itsenäistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Kotisairaala on vaihtoehto vuodeosastohoidolle, ja tarkoittaa polikliinisiä käyntejä tai käyntejä potilaan kotona. Ajoittain työkuvaan kuuluvat myös sairaanhoitajan tehtävät akuuttiosastolla. Kotisairaalalla on käytössä oma auto, mutta tarvitset ajokortin ja ajotaitoa. Työtä tehdään aamu- ja iltavuorossa.

Geriatrinen osaston on 29-paikkainen osasto, jossa hoidetaan vuodeosastohoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Osa potilaspaikoista on intervallihoitopaikkoja. Sairaanhoitajana geriatrisella osastolla työskentelet moniammatillisissa tiimeissä moduuleittain, ja tavoitteenasi on tukea ja auttaa potilaita säilyttämään toimintakykynsä. Sairaanhoito on olennainen osa työtehtäviä, kuten esimerkiksi haavanhoito, suonensisäiset infuusiot sekä vaativa kivunhoito. Työ on 3-vuorotyötä.

Arvostamme että sinulla on LOVe voimassa.

Kelpoisuusehto:

Sairaanhoitaja AMK tai aiempi opistotasoinen tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme valitulta henkilöltä tartuntatautilain § 48 ja § 48 a mukaista rokotesuojaa.

Palkkaus SOTE-sopimuksen mukaan.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tiedustelut, osastonhoitaja Jaana Orava puh. 040 488 5524, osastonhoitaja Sari Gustafsson puh. 040 488 5843 tai hoitotyön päällikkö Suvi Simelius-Nieminen puh. 040 821 0606.
Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi kautta, työavain 444126. Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi tarvittaessa toimittaa osoitteeseen Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

Paraisten kaupunki, Terveydenhuolto

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen noin 15 100 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi. Kaupungin pinta-ala on 5 545 km2, josta 80 prosenttia on vettä. Paraisten kaupungissa on maassamme eniten saaristossa asuvia asukkaita. Kaupungissa on myös eniten vapaa-ajanasukkaita (mökkejä on noin 8 000). Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000. Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekry.fi :ssä ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.


Osoite: Vapparintie 15 a, 21600 Parainen

Sinulle suositellut työpaikat