test

HOITAJIEN JOULUN JA UUDENVUODEN AJAN SIJAISUUDET

Ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä henkilökunta on jokaisen menestyvän organisaation toiminnan edellytys. Soite tarjoaa työntekijöilleen turvallisen työpaikan ja hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Jokainen uusi työntekijä perehdytetään uuteen työhönsä. Varmistamme hyvän perehdytyksen henkilökohtaisella perehdytyssuunnitelmalla ja nimetyllä vastuuperehdyttäjällä.

Haemme SOITEn eri yksiköihin joulukauden ja uudenvuoden sijaisuuksiin sairaanhoitajia, kätilöitä, ja lähihoitajia. Työ on yleensä kolmivuorotyötä ja alkaa sopimuksen mukaan.

Työtä on tarjolla koko maakunnan alueella useammassa yksikössä. Toimintaympäristöjä ovat mm. sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastot, vanhustenhuollon yksiköt, kotipalvelu sekä kehitysvammahuollon yksiköt.

Sairaanhoitajien ja kätilöiden sijaisuuksiin otamme myös opiskelijoita, jotka ovat saavuttaneet 140 op rajan.

Lähihoitajan sijaisuuksiin otamme lähihoitajia sekä kätilö-, sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita, jotka ovat saavuttaneet 90 op rajan.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivulla. Hakemuskaavakkeessa on vapaakenttä, johon voit kirjoittaa haluamasi yksiköiden nimet. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja.

Sijaisuudet täytetään määräajaksi sopimuksen mukaan. Soite on savuton työpaikka.

Hakuaika päättyy 15.12.2021 klo 12.00.

Lisätietoja antaa rekrytointivastaava Pasi Hautala, puh 040 8042855, pasi.hautala@soite.fi


VIKARIAT SOM VÅRDARE UNDER JUL OCH NYÅR

Vi söker Sjukskötar-, barnmorske- och närvårdar- vikarier för jul och nyår till Soites enheter. Arbetet är oftast treskiftes arbete och börjar enligt överenskommelse.

Vi erbjuder arbete i flertalet enheter i hela Soites verksamhetsområde bl.a. specialsjukvårdens och primärvårdens avdelningar, äldreomsorgsenheter, hemservice och specialomsorg av utvecklingsstörda.

Till sjukskötar- och barnmorske- vikariaten anställer vi också studerande som uppnått 140 studiepoäng. Till närvårdarvikariaten anställer vi närvårdar-, sjukskötar- och barnmorskestuderande som uppnått 90 studiepoäng.

Vikariaten kan sökas genom att fylla i en elektronisk ansökan på www.soite.fi/tyopaikat. I ansökningsblanketten finns ett fritt fält, där du kan fylla i vilka enheter som intresserar dig. I den elektroniska ansöka behöver du inte bifoga examens eller arbetsintygs kopior men förbered dig att visa dem vid en eventuell intervju.

Sökande behöver ha ett giltigt vaccinationsskydd enligt lagen om smittsamma sjukdomar(1227/2016) 48§. Vikarierna anställs för vistid enligt överenskommelse. Soite är en rökfri arbetsplats.

Ansökningstiden går ut 15.12.2021 kl. 12.00.

Mer information ges av resursdirektör Heidi Gleviczky, tfn 0400 145 525, heidi.gleviczky@soite.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat