Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 30.11.2021 klo 12 mennessä

SAIRAANHOITAJIEN SIJAISUUKSIA AIKUISPSYKIATRIAN AVOHOITOON

Haemme aikuispsykiatrian avohoitoon sairaanhoitajia eri pituisiin määräaikaisiin sijaisuuksiin päivä- sekä vuorotyöhön.

Sairaanhoitajan työ avohoidossa on vaihtelevaa ja nopeatempoista. Työyhteisössä sinulla on mahdollisuus kehittyä hoitotyön osaajaksi kannustavassa työilmapiirissä sekä saada tiedollista ja taidollista tukea hyvällä perehdytyksellä. Arvostamme potilaslähtöistä, aktiivista ja joustavaa työotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia tiimissä ja sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Sijaisuuksia haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivulla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto (AMK) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen rokotesuoja. Soite on savuton.

Hakuaika päättyy 30.11.2021

Lisätietoja antaa: osastonhoitaja Milla Rautiainen p.0408043693 tai osastonhoitaja/vastuualuejohtaja Markus Heikell p.0408042174.

Kokkolassa 13.10.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ


Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 30.11.2021 kl. 12

VIKARIAT SOM SJUKSKÖTARE INOM VUXENPSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN

Vi söker sjukskötare till vuxenpsykiatriska öppenvården till olika långa tidsbegränsade vikariat till både dagarbete och skiftarbete.

Sjukvårdarnas arbete inom öppenvården är varierande och har ett högt tempo. I enheten har du möjlighet att utvecklas till en expert på vårdarbete i en uppmuntrande atmosfär samt få stöd både i fråga om kunskap och i fråga om färdigheter genom god introduktion. Vi värdesätter ett patientorienterat, aktivt och flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta i ett team och anpassa sig till nya situationer.

Vikariaten söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Bifoga din CV till din elektroniska ansökan. Du behöver inte bifoga kopior av examens- och arbetsintyg till din elektroniska ansökan, men du bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Behörighetsvillkoret är en sjukskötarexamen (YH) eller en tidigare examen på institutnivå samt legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den sökande ska dessutom ha ett giltigt vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Soite är rökfri.

Ansökningstiden går ut 30.11.2021

Mer information ges av: avdelningsskötare Milla Rautiainen, tfn 040 804 3693 eller avdelningsskötare/ansvarsområdeschef Markus Heikell, tfn 040 804 2174.


I Karleby 13.10.2021


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat