Skip to main content
test
Sairaanhoitajien, sosiaaliohjaajien ja lähihoitajien sijaisuuksia Avopäihdepalveluissa - Oulun kaupunki

Haemme Oulun kaupungin terveydenhuollon erityispalveluiden avopäihdepalveluissa SAIRAANHOITAJIA, SOSIAALIOHJAAJIA ja LÄHIHOITAJIA eri mittaisiin sijaisuuksiin.

Oulun kaupungin avopäihdepalvelut tuottavat palveluita päihde- ja rahapeliriippuvaisille asiakkaille sekä heidän läheisilleen. Tehtäviin kuuluu työskennellä moniammatillisessa työryhmässä ja verkostoissa hyödyntäen eri työskentelymenetelmiä; yksilökeskustelut, ryhmämuotoiset hoidot, lääkehoito sekä konsultatiivisen avun antaminen eri asiantuntijaryhmille. Avohoitopalveluissa työskentelee kaikkiaan noin 30 ammattilaista neljässä eri toimipisteessä. Tehtävien hoitaminen edellyttää tarpeen mukaan työskentelyä avopäihdepalveluiden eri toimipisteissä.

Sairaanhoitajan/lähihoitajan tehtävänkuva korvaushoitopoliklinikalla: korvaushoidon toteuttaminen, lääkehoito, yksilölliset psykososiaalisen tuen keskustelut ja aktiivinen verkostoyhteistyö. Työ on päivätyöluonteista vuorotyötä.

Sairaanhoitajan/lähihoitajan/sosiaaliohjaajan tehtävänkuva avohoitotyössä: arviokäynnit, yksilölliset psykososiaalisen tuen keskustelut, ryhmämuotoisten hoitomuotojen suunnittelu sekä toteutus, perheiden kanssa tehtävä työ ja aktiivinen verkostoyhteistyö. Kohderyhmään kuuluu niin aikuisia, kuin myös alaikäisiäkin asiakkaita. Työ on päivätyötä.

Lue lisää avopäihdepalveluista:
https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/paihteet-ja-muut-riippuvuudet
https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/avopaihdepalvelut

Löydät Oulun avopäihdepalvelut myös Facebookista:
https://www.facebook.com/people/Oulun-p%C3%A4ihdepalvelut/100064243442860/
Sekä Instagramista:
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/oulunpaihdepalvelut/

Haastatteluja ja rekrytointeja tehdään hakuajan aikana sitä mukaan kuin hakemuksia saapuu.

Sairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan opistotasoinen tutkinto, joissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.

Sosiaaliohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 817/2015 § 3, 8 ja 32 mukainen laillistetun sosionomin pätevyys

Lähihoitajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 3§:n 1 mom.) mukainen nimikesuojatun tai laillistetun ammattihenkilön pätevyys.

Aikaisempi työkokemus päihdehoitotyöstä tai työskentelystä päihdetaustaisen asiakkaiden kanssa katsotaan eduksi.

Tehtävissä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. Työntekijällä tulee olla joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä. Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Haettavien tehtävien palkkaus on Sote-sopimuksen mukainen. Oulun kaupunki käyttää tehtävissä koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/6273/2022. Hakemukset on toimitettava 31.8.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/avopaihdepalvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa palveluesimies Kati Kettukivi, p. 040 144 0324 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Terveyspalvelut, Terveydenhuollon erityispalvelut, Avopäihdepalvelut

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Yrttipellontie 6, 90230 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat