Sairaanhoitja - Kuusamon kaupunki

Sairaanhoitajan työ kotisairaalassa on monipuolista ja vastuullista, saat käyttää ja kehittää ammattitaitoasi laajasti. Työssä onnistumisen edellytyksenä on aito innostus kotisairaala/kotikuntoutus toimintaan. Jos omaat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, sinulla on hyvä sairaanhoidollinen osaaminen ja kyky arvioida asiakkaan tilaa ja toimintakykyä, sopeudut myös muuttuviin tilanteisiin, niin olet etsimämme henkilö. Työ on asiakkaan kotona tapahtuvaa. Asiakasryhmiin kuuluu mm. tilapäiset sairaanhoidolliset asiakkaat, kuntoutusasiakkaat, sekä palliatiiviset -ja saattohoitoasiakkaat. Tehtäviin kuuluu myös tiivis yhteistyö muiden toimijoiden kanssa mm kotihoito, asumispalvelut

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tutkinto (AMK tai opistoasteen tutkinto) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Edellytämme, että työntekijällä on voimassa tartuntatautilain 48§ tarkoittama rokotussuoja asiakkaiden suojaamiseksi

Arvostamme kehitysmyönteisyyttä, joustavaa ja positiivista asennetta sekä kykyä työskennellä itsenäisesti, mutta myös moniammatillisen tiimin jäsenenä. Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sairaanhoidollista osaamista ja katsomme eduksi aiemman kokemuksen vastaavasta työstä.

Tutustu työnantajaan

Kotisairaalan esimies Marjo Määttä p. 0408608771 ja marjo.maatta@kuusamo.fi lomalla ajalla 22.3-4.4, jolloin lisätiedot
Kotihoidon esimies Anu-Birgitta Lämsä 0407291483 ja anu-birgitta.lamsa@kuusamo.fi

Kuusamon kaupunki, Perusturvan toimiala, Ikäihmisten palvelut, Kotisairaala
Osoite: Kuusamon kaupunki, Perusturva, PL 9, 93601 Kuusamo, 93601 Kuusamo

Kuusamon kaupunki työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa.

Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus.

Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.

Sinulle suositellut työpaikat