Skip to main content
test
Sakkunnig inom fastigheter - Kruunupyyn kunta

Är du bra på fastigheter? Är du också samarbets- och serviceinriktad och bra på att marknadsföra? Då är du kanske den sakkunniga vi söker inom fastigheter.

Runt 60 % av din arbetstid kommer att användas som för disponenttjänster för kommunens dotterbolag Fastighets Ab Kronoby Bostäder. Det betyder att du ansvarar för Kronoby bostäders fastigheter och deras underhåll, hyr ut bostäder och håller kontakt med hyresgästerna samt har ansvar för administration och ekonomi. Den övriga tiden kommer du att arbeta med kommunens övriga fastigheter och vara involverad i t.ex. renoveringsprojekt.

Behörighetskrav är en för befattningen lämplig utbildning. Teknisk utbildning eller disponentutbildning räknas till fördel, men är inte ett absolut krav. En lämplig arbetserfarenhet räknas också till fördel. En god kunskap att i tal och skrift använda svenska samt att i tal använda finska behövs och även engelska räknas till fördel.

Befattningen som sakkunnig inom fastigheter besätts tillsvidare med sex månaders prövotid. Tillträde 1.12 eller enligt överenskommelse.

Läs mer

http://www.kronoby.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

kommundirektör Malin Brännkärr på telefon 040 5347 727 eller malin.brannkarr@kronoby.fi

Lär dig mer om oss

Kronoby kommun, Tekniska sektorn

Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk.

Kronoby kommun bjuder på mångsidiga boendealternativ. Priserna på bostadstomterna hålls rimliga för att så många som möjligt ska ha en chans att bo i egnahemshus.

Hyresbostäder finns också i alla kommundelar. Fastighets Ab Kronoby Bostäder erbjuder hyresbostäder i Kronoby, Nedervetil och Terjärv. Fastighets Ab Heimsjöliden erbjuder hyresbostäder i Terjärv.


Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kruunupyy

Sinulle suositellut työpaikat