Skip to main content
test
Sakkunnig inom småbarnspedagogik - Raaseporin kaupunki

Småbarnspedagogiken i Raseborg anställer en sakkunnig inom småbarnspedagogik. Till arbetsuppgifterna hör att i samarbete med chefen för småbarnspedagogik och SAK arbetsgruppen utveckla, planera och utvärdera småbarnspedagogiken och förskoleverksamheten. Till uppgiften hör också att stöda personalen och daghemsföreståndarna i det pedagogiska arbetet, planera pedagogiska workshops, upprätthålla småbarnspedagogikens blogg samt delta i utarbetandet av en kvalitetshandbok. Till arbetsbilden hör också andra uppgifter som hör till småbarnspedagogikens administration (t.ex. uppgörandet av kartläggningar, sammanfattningar m.m.). Befattningen är tidsbunden 1.8.2022 - 31.12.2023. Arbetet kan påbörjas enligt överenskommelse.

Vi förutsätter mångsidig erfarenhet av arbete inom småbarnspedagogiken, kännedom om lagen för småbarnspedagogik, planen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskoleundervisningen. Du arbetar huvudsakligen på svenska men arbetet förutsätter även kunskaper i finska.

Vi värdesätter:
- ett utvecklingsorienterat arbetssätt
- goda samarbetsfärdigheter och initiativtagande
- förmåga att arbeta självständigt
- kännedom om specialpedagogik
- IT - kunskaper

Behörighetskrav är lämplig högre högskoleexamen.

Heltidsarbetstid 36h 15min/vecka. Prövotid 3 månader. Godtagbart läkarintyg över lämplighet för arbetsuppgiften bör lämnas in innan befattningen tillträds. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 450605.
Ansökningstiden går ut den 29.6.2022 kl. 16.00.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Nina Aartokallio, chef för småbarnspedagogik
Tfn. 019 289 2150, nina.aartokallio@raseborg.fi

Lär dig mer om oss

Raseborg stad, Bildningssektorn, Småbarnspedagogik

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborg, 10611 Raasepori
Raseborg stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat