Skip to main content
test
Samhällsdirektör - Sipoon kunta

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun i närheten av Helsingfors där naturen, skärgården och landsbygden utgör viktiga faktorer. Vi satsar på högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för kommuninvånarna. Sibbo hör till de proportionellt sett snabbast växande kommunerna i Finland, och ständig utveckling och föregångarattityd är hörnstenarna i vår organisation. Vår fortsatta tillväxt behöver en dynamisk och innovativ samhällsplanering och ett fast ledarskap. Till denna unika uppgift söker vi nu en samhällsdirektör i ordinarie tjänsteförhållande, så om du har erfarenhet av ledarskap inom tekniska sektorn eller samhällsplaneringen, ta steget och kom med och bygga framtidens Sibbo!

Sibbo kommun söker dig som är innovativ och modigt antar nya utmaningar att arbeta som

SAMHÄLLSDIREKTÖR

Som samhällsdirektör får du leda sektorn för samhälle och miljö som är en betydelsefull och bred helhet som innefattar bland annat strategisk samhällsplanering, planläggning, investeringar, trafikfrågor, kommunens gatu- och parkområden, lokalitetstjänster, utveckling av fastighetsegendomen, byggnadstillsyn och miljöövervakning. Du fungerar som chef för denna helhet och du leder arbetet i enlighet med strategin mot vårt mål, framtidens Sibbo i tillväxt.

I uppgiften ansvarar du för din sektors verksamhet, ekonomi och resultat. Du är medlem i kommunens ledningsgrupp och du fungerar som föredragande i din sektors beslutsorgan.

Behörighetskraven för tjänsten är en lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet om tekniska sektorn och samhällsplaneringen. Av sökanden förutsätts tidigare erfarenhet av ledarskap och utveckling i den tekniska sektorn eller samhällsplaneringen. Det här innebär att du bör ha ett strategiskt synsätt och att du visat prov på utvecklingsorienterat ledarskap. Insikt i Helsingforsregionens karaktärsdrag ses som fördel. Av samhällsdirektören krävs också god förmåga till samarbete och samverkan samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

I valet ges också vikt åt personlighet, attityd och sätt att arbeta. I den här uppgiften får du jobba på de båda inhemska språken. Du har goda möjligheter att öva upp din språkkunskap med arbetskamraternas hjälp och vid behov stöder också arbetsgivaren dig i detta.

I tjänsten tillämpas en totallön på 7 800 euro per månad och så kallad helhetsarbetstid. De övriga villkoren för tjänsteförhållandet bestäms enligt AKTA och i tjänsteförhållandet tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs.

Vi erbjuder dig en modern och framåtsträvande arbetsgemenskap i en tvåspråkig kommun där vi värdesätter stark yrkeskunskap, tjänstvillighet, öppenhet och kreativitet. Vårt mål är att serviceproduktionen i Sibbo är känd för sina kreativa och modiga lösningar.

Vi erbjuder dig en modern och framåtsträvande arbetsgemenskap i en tvåspråkig kommun där vi värdesätter stark yrkeskunskap, tjänstvillighet, öppenhet och kreativitet. Vårt mål är att serviceproduktionen i Sibbo är känd för sina kreativa och modiga lösningar.

Om du känner att den här uppgiften är din, lämna in din ansökan genast eller senast 2.6.2023 kl. 12.00 via nedanstående länk. Handla gärna fort då direktsökning och intervjuer pågår redan under ansökningstiden.
Du styrs från länken nedan till sidan www.kuntarekry.fi/se fi där du kan lämna dina grunduppgifter samt bifoga CV och ansökan.

Vi samarbetar med vår partner InHunt Group Oy och du kan med låg tröskel begära tilläggsuppgifter av Senior Headhunter Harri Roivainen, tfn 050 918 939 och Senior Headhunter Janne Ilomäki, tfn 050 364 0028. På Sibbo kommun ger kommundirektör Mikael Grannas tilläggsuppgifter, tfn 040 752 9803.

Läs mer

http://www.sipoo.fi/sv/planlaggning-och-utveckling/sibbo-bygger-och-utvecklar/
http://www.instagram.com/sipoo_official/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information om tjänsten ger
InHunt Group Oy; Senior Headhunter Harri Roivainen, tfn 0500 918 939 och Senior Headhunter Janne Ilomäki, tfn 050 364 0028.
Kommundirektör Mikael Grannas tilläggsuppgifter, tfn 040 752 9803.

Lär dig mer om oss

Sämhälle och miljö

Sibbo erbjuder ypperliga möjligheter till arbete och boende. Vi erbjuder vår personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, tjänster av hög kvalitet samt på delaktighet och välmående för kommuninvånarna och hela vår personal. Sibbo kommun har cirka 900 anställda. Kom också du och jobba hos oss!

Du hittar mera information om kommunen som arbetsgivare: https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/kommunen-som-arbetsgivare/


Adress: Klockarbackavägen 2, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat