SELLONSOITON PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA - Raahen kaupunki

SELLONSOITON PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA - Raahen kaupunki

Raahen musiikkiopiston päätoimisen sellonsoitonopettajan määräaikainen tehtävä 1.8.2019- 31.5.2020

Pätevyysvaatimuksena on musiikin maisterin, musiikkipedagogin tai näitä vastaava tutkinto sekä pedagogisten opintojen (60 op.) suoritus.

Raahen musiikkiopisto on Raahen kaupungin omistama seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia luovaan ja monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin.

Haemme joukkoomme ammattitaitoista sellonsoitonopettaja, joka omalla työpanoksellaan haluaa osallistua aktiivisesti ja innolla oppilaitoksen kehittämistoimintaan. Sellonsoitonopettajan tehtävään kuuluu opetus eri tasoilla ja jousiyhtyeiden ohjaaminen sekä osallistuminen oppilaitoksen orkestereiden toimintaan. Ryhmäopetuksen taidot sekä kyky opettaa improvisointia ovat edellytyksiä tehtävän hoitamiselle. Tehtävä on päätoiminen, viikkotuntimäärä noin 20.

Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/98 mukaiset ja tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttujen on varauduttava soittonäytteeseen sekä esittämään haastattelussa alkuperäiset opinto- ja palvelussuhdetodistukset. Valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista pätevyyden osoittavat todistukset, lääkärintodistus sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Toivomme ensisijaisesti sähköisiä hakemuksia kuntarekry.fi - sivustolle.

Jos hakemuksen tekeminen ei onnistu Kuntarekryn kautta, hakemuksen voi lähettää osoitteeseen:

Raahen kaupungin opetustoimi
Rantakatu 5 D
Brain Center, 1. krs.
92100 RAAHE

Lisätietoja

https://www.raahe.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto

Raahen musiikkiopiston rehtori Kristina Leskinen p.0401356789
e-mail: kristina.leskinen@raahe.fi

Tulevaisuuslautakunnan alainen toimiala, Opetustoimi
Osoite: Rantakatu 5 D, Raahe, Raahe

Raahe on kasvava ja kehittyvä n. 26 000 asukkaan hyvien harrastusmahdollisuuksien ja edullisen asumisen teollisuus- ja satamakaupunki Perämeren rannikolla. Merellinen luonto ja kaunis saaristo tarjoavat erinomaiset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Lapsiperheille kaupunki on turvallinen asuinpaikka, jossa peruspalvelut ovat kunnossa. Raahessa on hyvä asua, elää, tehdä työtä ja harrastaa.
Raahen kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan